Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

F-gazy w klimatyzacji pojazdów

Pytanie: 1. Czy dla systemu klimatyzacji całopojazdowej autobusu, czy kabiny kierowcy należy założyć Karty Urządzenia  dla każdego systemu osobno w CRO?
2. Na podstawie udzielonej autoryzacji na serwisowanie klimatyzacji w autobusach stosujemy fluorowany gaz cieplarniany R134, czy obowiązek złożenia sprawozdania dotyczącego F-gazów jest po naszej stronie?

Odpowiedź:
Ad 1. W CRO (Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej) operator zakłada dla każdego urządzenia odrębną Kartę Urządzenia, ale dotyczy to wyłącznie stacjonarnych urządzeń. Tak więc nie zakłada się tych kart dla systemu klimatyzacji całopojazdowej autobusu ani dla kabiny kierowcy.

Ad 2. O jakiej „autoryzacji” jest mowa? Może chodzi o „certyfikat”?
Sprawozdanie z art. 39 ust. 3 UOZON2 do 28 lutego musi wprowadzić do BDS m.in. ten, kto faktycznie dokonuje serwisowania, a więc „stosuje” F-gazy w czasie serwisowania. Z tym że przepis ten wymienia serwisowanie systemów klimatyzacji, ale nie we wszystkich lecz tylko w „niektórych pojazdach silnikowych”, co wg art. 2 ust. 1 pkt 6 UOZON2:

oznacza to pojazdy samochodowe określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg

Proponuję zadzwonić lub napisać do BOWOiK, aby się upewnić, z tym że obecnie wg informacji Instytutu Chemii Przemysłowej czas oczekiwania na odpowiedź może potrwać do 3 tygodni.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (UOZON2) – Dz. U. z 2015 r. poz. 881
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2016 r. poz. 88
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 – Dz. U. L 150/2014 r., str. 195, ze zm.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową – Dz. U. L 286/2009 r., str. 1, ze zm.

Tematy powiązane

Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie
Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC
Substancje zubożające warstwę ozonową i F-gazy – sprawozdania

Joanna Wilczyńska (03.04.2016)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“F-gazy w klimatyzacji pojazdów”
  1. 1 Jolanta napisał(a) 11:29, 10.05.2016:

    Jeśli chodzi o serwisowanie klimatyzacji w autobusach, czy np. w ciągnikach rolniczych, kombajnach, to również składa się sprawozdanie do BDS jako odpowiednio: ruchome urządzenia klimatyzacyjne – autobusy lub jako ruchome urządzenia klimatyzacyjne – maszyny leśne, rolnicze lub budowlane.


Skomentuj...