Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Standardy emisyjne dla spalania odpadów

Pytanie: Chciałbym prosić o pomoc w określeniu standardów emisyjnych dla planowanej inwestycji. Zamierzamy wybudować suszarnię zasilaną piecem przeznaczonym do termicznego przetwarzania odpadów z uwagi na dojście do takiego źródła paliwa. Moc pieca będzie oscylowała w granicach 0,5 MW energii cieplnej.Gdzie należy szukać, lub w jaki sposób określić, standardy emisyjne dla takiej instalacji?
Piec, jaki zamierzamy użyć w naszej instalacji (suszarnia z piecem przeznaczonym do termicznego przetwarzania odpadów o mocy ok. 0,5 MW) jest urządzeniem innowacyjnym opracowanym na Ukrainie. Wg konstruktorów odznacza się prostotą konstrukcji w stosunku do aktualnie stosowanych i wysokimi parametrami w kwestii ekologii (bardzo niska emisyjność). Proszę o informację, jakie procedury musi przejść takie urządzenie (piec) aby mógł być uruchomiony w instalacji na terenie Polski (UE)? [A.M.]

Odpowiedź: Standardy emisyjne określa rozporządzenie [1].

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów – Dz. U. poz. 1546, z późn. zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. poz. 881
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody – Dz. U. poz. 1542
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji – Dz. U. poz. 1366
[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.
[7] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu – Dz. U. poz. 108

Tematy powiązane

Pozwolenie na spalanie lub współspalanie odpadów
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Joanna Wilczyńska (30.10.2016)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Standardy emisyjne dla spalania odpadów”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:18, 21.04.2024:

    Od 6.11.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860)


Skomentuj...