Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy na wydzieloną spółkę przechodzą decyzje z zakresu OŚ?

Pytanie: Ze spółki „X” wydzieliła się spółka „córka” zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Spółka „matka” posiadała decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza z malarni. Czy na nowo powstałą spółkę przechodzą te decyzje z „automatu”, czy jest konieczność uzyskania nowych decyzji? czytaj więcej »

28.05.2011

Czy można wykorzystać pozwolenie na wytwarzanie odpadów Spółki Akcyjnej w przypadku wydzielenia z niej kilku spółek?

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku wydzielenia się ze Spółki Akcyjnej 5-ciu Spółek z o.o. Spółka Akcyjna posiada pozwolenie na wytwarzanie i magazynowanie odpadów (oraz transport niektórych odpadów własnych do miejsca magazynowania – odpady te mogą powstać na terenie kraju podczas prowadzonej działalności własnej). Nowo powstałe spółki będą posiadać ten sam adres co podzielona Spółka Akcyjna.

Powołując się na artykuł 25 ustawy o odpadach, który brzmi:

1. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.
2. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia

czy nowo powstałe podmioty mogą wyręczyć się gospodarowaniem swoich odpadów i zlecić to Spółce Akcyjnej, która posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, czy muszą występować o decyzje samodzielnie? [E.N.]

czytaj więcej »

27.10.2010