Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy musimy mieć zezwolenie na zbieranie wytworzonych przez nas odpadów poza miejscem wytworzenia?

Pytanie

Nasz firma prowadzi działalność w zakresie eksploatacji instalacji, która obejmuje swoim zasięgiem obszar siedmiu powiatów. Odpady, które wytwarzamy w związku z eksploatacją własnej instalacji, przed wysłaniem do odbiorcy finalnego zbierane są na terenie siedziby firmy, w celu przygotowania ich do wysyłki. Czy w związku z tym musimy oprócz pozwoleń na wytwarzanie odpadów, posiadać również zezwolenie na zbieranie własnych odpadów, poza miejscem ich wytworzenia? Transportujemy odpady własnymi środkami transportu. [D.B.]

Odpowiedź

Tak, wymagane jest zezwolenie na zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów, gdy zbiera się je poza miejscem ich wytworzenia.

Na prowadzenie zbierania odpadów ustawa [2] zobowiązuje do uzyskania zezwolenia starosty (RDOŚ dla terenów zamkniętych) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania (art. 28 UO). Jedyne wyjątki to:

 • nie wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów zbieranie odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomości, przez władającego tą nieruchomością (art. 28 ust. 8 UO)
 • uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia (art. 28 ust. 9 UO)
 • nie wymaga zezwolenia na zbieranie, ale wymaga dokonania zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę, zbieranie niektórych rodzajów odpadów i w miejscach określonych w rozporządzeniu [2] (art. 33 ust. 5 UO).

Zezwolenie na zbieranie wydawane jest w odrębnej decyzji, ale może też być ujęte w tzw. decyzji łącznej dotyczącej odpadów:

 • w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 31 UO)
 • w zezwoleniu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów ( art. 32 UO).

Przepisy odpadowe nie definiują „miejsca”, więc „miejsce” należy tu rozumieć potocznie jako ograniczony wycinek terenu.

Uwaga. Od 2011 r. na karcie ewidencji odpadu wg projektu rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
– dla odpadu wytworzonego i przekazywanego do innego miejsca zbierania, trzeba będzie wskazać  to miejsce  (województwo, nazwa miejscowości, ulica, nr domu i lokalu) zamiast nr karty przekazania dla odpadu przekazywanego dalej;
– dla odpadu przyjętego w miejscu zbierania, w przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, trzeba będzie wskazać  to miejsce  (województwo, nazwa miejscowości, ulica, nr domu i lokalu) zamiast nr karty przekazania dla odpadu przyjmowanego.
Z projektu wynika, że wytworzone przez siebie odpady można przekazywać do swojego miejsca zbierania poza miejscem ich wytworzenia bez karty przekazania odpadu, ale w obu miejscach należy dla takich odpadów założyć kartę ewidencji z podaniem miejsca odpowiednio: gdzie zostały wytworzone lub gdzie są zbierane.

Zbiorcze zestawienie odpadowe, które w 2011 r. należy przekazać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca (do tej pory było do końca marca), powinno dotyczyć też zbieranych odpadów ujętych w kartach ewidencji odpadu.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243 – art. 28, 31, 32, 33
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności – Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, ze zm.

Tematy powiązane

Zmiany i nowości w ustawie o odpadach
Grzywny – nowe wykroczenia karane przez WIOŚ mandatem

Joanna Wilczyńska (21.10.2010)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 4

“Czy musimy mieć zezwolenie na zbieranie wytworzonych przez nas odpadów poza miejscem wytworzenia?”
 1. 1 Krzysztof napisał(a) 11:55, 05.03.2013:

  Czy nadal tak jest w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach?
  Dla mnie to trochę niedorzeczne żeby każda firma serwisowa miała zezwolenie na zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów (zresztą w praktyce po prostu te firmy nie mają takich decyzji).
  Ponadto co wtedy wpisać do zbiorczego zestawienia – te same ilości odpadów wytworzone i te same ilości powtórzyć jako wytworzone (przy założeniu, że było to w tym samym województwie).
  Czy wytworzenie każdego odpadu u klienta trzeba oznaczyć w zbiorczym zestawieniu?
  Poza tym moim zdaniem definicje z ustawy nie potwierdzają potrzeby uzyskania zezwolenia na zbieranie dla wytwarzanych przez siebie odpadów w miejscu innym niż miejsce wytworzenia? czy może Pani podać podstawę prawną takiego twierdzenia?

  z góry dziękuję za informację, bo nie ukrywam, że siedzę na nową ustawą i nie mogę znaleźć podstawy jaka nakazywałaby firmom usługowym wnioskować o decyzje na zbieranie.

 2. 2 Odpad napisał(a) 19:13, 05.03.2013:

  @Krzysztof – zarówno stara jak i nowa ustawa o odpadach zawiera generalną zasadę, że na zbieranie odpadów wymagane jest zezwolenie. Dopiero później wymienia się wyjątki od reguły. Jedną z nich jest właśnie zbieranie odpadów, ale tylko w miejscu wytworzenia, np. w postaci tymczasowego magazynowania do czasu zebrania ilości transportowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy zbierasz własne czy cudze odpady.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:16, 28.02.2016:

  Krzysztof, to jest tylko pół prawdy, bo wg art. 45 ust. 1 pkt 10 nowej ustawy o odpadach z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się:
  „10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia”

 4. 4 Magda napisał(a) 13:10, 21.01.2020:

  Czy mogłabym prosić o uaktualnienie kontekstu w świetle obowiązującego prawa? Nasze przedsiębiorstwo wytwarza odpady w związku z prowadzeniem działalności w zakresie obiektów liniowych. Podczas inwestycji powstają odpady o kodach: 170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg, 170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 1705. Czy na przetransportowanie odpadów z miejsca ich wytworzenia (obiekty liniowe) do siedziby (w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów) wymagane jest pozwolenie na zbieranie?


Skomentuj...