Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana rodzajów instalacji objętych przez EU ETS

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029) zmienia 27 ustaw, w tym wprowadza duże zmiany do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, m.in.:

W załączniku nr 1 do UHE3 do listy instalacji objętych systemem EU ETS zostały dodane spalarnie odpadów komunalnych > 20 MW, ale na razie system dotyczy ich w ograniczonym zakresie; do 27 listopada 2023 r. prowadzący takie instalacje muszą złożyć wniosek o zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji oraz planu poboru próbek.

W dotychczasowej liście 28 rodzajów instalacji objętych przez EU ETS, w załączniku nr 1 do UHE3 dla 9 rodzajów został zmieniony opis, w tym warunki brzegowe. Jeżeli w wyniku tych zmian instalacja zostanie objęta przez EU ETS od 2024 r., to prowadzący ją musi już do 27 listopada 2023 r. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Natomiast prowadzący instalacje obecnie objęte przez EU ETS musi dokonać przeglądu i jeżeli będzie konieczne, to do końca 2023 r. musi złożyć wniosek o zmianę zezwolenia, planu monitorowania wielkości emisji lub planu poboru próbek.

Uprawnienia do emisji będą wydawane do 30 czerwca (zamiast do 28 lutego) na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii. Prowadzący instalację będzie musiał do 30 września (zamiast do 30 kwietnia) umorzyć odpowiednią liczbę uprawnień w tym rejestrze, aby rozliczyć wielkość emisji CO2. (Uwaga – w art. 285a POŚ pozostał termin 30 kwietnia, a więc w przypadku nierozliczenia emisji CO2 w ramach EU ETS trzeba wnieść opłatę za CO2 w ramach POŚ do 30 kwietnia, bo po tym terminie naliczane będą odsetki)

Dodane są przepisy (art. 141c i 141c UHE3) dla stosujących biopaliwa, biopłyny lub paliwa z biomasy – zostało określone, jak mają poświadczyć za rok 2023, że paliwa te są zeroemisyjne, i że muszą do 1.01.2024 r. zrobić przegląd i jeżeli trzeba – złożyć wniosek o zmiany planu dla tych paliw dotyczące oceny spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju lub ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Zupełną nowością są przepisy (art. 55a UHE3), które od 2024 r. pozwolą prowadzącemu złożyć oświadczenie o pozostaniu instalacji w systemie do końca okresu, gdy zmiany w procesie produkcyjnym w instalacji w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych spowodowały, że całkowita nominalna moc cieplna instalacji nie przekracza już 20 MW.

Joanna Wilczyńska (30.09.2023)
Temat dnia | 4 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 4

“Zmiana rodzajów instalacji objętych przez EU ETS”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:54, 05.10.2023:

  Zobacz informację KOBiZE: Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:05, 05.10.2023:

  Zobacz informację KOBiZE: Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – szczegóły dla podmiotów wykorzystujących biomasę

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:13, 13.10.2023:

  Zwróć uwagę na przepis przejściowy art. 68 ustawy zmieniającej:
  Art. 68. Prowadzący instalację, o której mowa w art. 63b ust. 1, składa wniosek o zatwierdzenie planu metodyki monitorowania, o którym mowa w art. 26f ustawy zmienianej w art. 21, w terminie 30 dni od dnia, w którym zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych wydane w odniesieniu do tej instalacji stanie się ostateczne.
  Wygląda na to, że jest tu bubel prawny. Moim zdaniem zamiast 'art. 63b ust. 1′ powinno być 'art. 65 ust. 1′, który stanowi:
  Art. 65. 1. Prowadzący instalację, która kwalifikuje się do objęcia w dniu 1 stycznia 2024 r. systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w wyniku zmian wprowadzonych w tabeli w lp. 2, 5, 7, 12, 18, 24, 27 w załączniku nr 1 ustawy zmienianej w art. 21 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 53 ustawy zmienianej w art. 21, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 4. 4 andrzej napisał(a) 18:52, 23.12.2023:

  czy produkcja biometanolu z syngazu z gazyfikacji rdf odpadów komunalnych, będzie traktowana jako zeroemisyjna i w jakiej części?
  1 t rdf to około 3 t zmieszanych odpadów więc jak to liczyć?
  pozdrawiam


Skomentuj...