Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Unia przygotowuje znaczne zaostrzenie norm jakości powietrza

Z jakim problemem będzie musiał zmierzyć się za chwilę inwestor i przedsiębiorca oraz samorząd? Zobacz, jakich norm nie będzie można przekroczyć w działalności od 2030 r.

Na razie prowadzony jest proces legislacyjny nowej dyrektywy, która ma zastąpić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. CAFE).

Jednak już trzeba przygotować się na zapowiadane znaczne obniżenie niektórych dopuszczalnych dzisiaj wartości dla określonych substancji w powietrzu.

Bez wątpienia będzie to miało pozytywne skutki dla zdrowia ludzkiego, co mnie bardzo cieszy.

Jednak martwi mnie, czy 'udźwigną’ tę zmianę przemysł, usługi i wszelkie działania inwestycyjne, które będą mogły istnieć, jeżeli nie będą przekraczać norm 1-godzinnych (D1) i rocznych (Da). Przy tym w przypadku norm rocznych trzeba uwzględniać tzw. aktualne tło (R) w powietrzu, a ono nadal dzisiaj przekracza aktualne normy w niektórych miejscach w kraju, np. dla pyłu (szczególnie frakcji PM2,5).

Ostrzejsze normy i niższe dopuszczalne częstości ich przekraczania to też wyzwanie dla samorządów związane z opracowywaniem i realizacją programów ochrony powietrza (POP) i planów działań krótkoterminowych (PDK). Walka z tzw. niską emisją szybko się nie skończy …

A przecież na jakość powietrza w danym miejscu ma nie tylko lokalna działalność, ale też zanieczyszczone powietrze napływowe, również z innych krajów, z działań wojennych, pożarów, a nawet zapylone powietrze piaskiem Sahary.

Jakie planowane są normy w powietrzu dowiesz się z dokumentu: Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Przegląd przepisów UE dotyczących jakości powietrza’. Poniższa tabela zestawia planowane i obecne normy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Parlament Europejski przyjął 13 września 2023 r. stosunkiem głosów 363 do 226, przy 43 głosach wstrzymujących się, powyższe poprawki do wniosku dotyczącego nowej dyrektywy i jej treść przekazał do do komisji odpowiedzialnej za negocjacje międzyinstytucjonalne z informacją, że „Niniejsza dyrektywa ma na celu ustanowienie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do jakości powietrza, tak aby jakość powietrza w Unii była stopniowo poprawiane do poziomów, które nie są już uważane za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, naturalnych ekosystemów różnorodności biologicznej, a także z najnowszymi zaleceniami dotyczącymi jakości powietrza Organizacji Zdrowia (WHO).”

Zobacz, co dalej

Joanna Wilczyńska (26.10.2023)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Unia przygotowuje znaczne zaostrzenie norm jakości powietrza”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:59, 23.03.2024:

    Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 13 września 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (wersja przekształcona) (COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))


Skomentuj...