Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Drugi tekst jednolity Prawa wodnego

W Prawie wodnym, po ogłoszeniu w 2005 r. tekstu jednolitego, wprowadzono sporo zmian przez 20 ustaw nowelizujących (tzw. czyszczących). Dobrze więc, że 9 lutego został ogłoszony w Dzienniku Ustaw [1] kolejny jednolity tekst ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. czytaj więcej »

23.02.2012

Gdzie szukać aktów prawnych

W Internecie znajdzie się prawie wszystko, ale nie do każdej informacji można mieć zaufanie. Jest to szczególnie istotne, gdy potrzebne są aktualne przepisy prawne. Od lat korzystam z różnych baz aktów prawnych dostępnych bezpłatnie w Internecie, więc podzielę się tutaj tą wiedzą. Poniżej podaję opis niektórych baz. czytaj więcej »

26.10.2010

Skróty ustaw i innych aktów prawnych

Zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych, wraz z oznaczeniem roczników, numerów i pozycji dzienników urzędowych, w których zostały one ogłoszone, określone zostały w Zasadach techniki prawodawczej [1]. Takie zasady stosowane są w samych aktach prawnych i powinny być też stosowane w decyzjach administracyjnych i innych oficjalnych dokumentach. Natomiast poza nimi np. na tym blogu jak i na innych stronach Internetu, w prasie, w różnych opracowaniach itd. często dla aktów prawnych stosuje się mocno skrócony tytuł albo skrót literowy, co nigdzie nie jest regulowane poza normami językowymi. Jednak w praktyce wygląda to tak, że każdy używa swoje skróty aktów prawnych nie stosując żadnych norm językowych. Dobrze jest jednak wtedy podać objaśnienie zastosowanego skrótu. czytaj więcej »

23.10.2010

Definicje „zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Nazwa „zakład” odnosi się do więcej niż jednego pojęcia, co zostało opisane w Wikipedii, a przez „zakład pracy” rozumie się

każdą organizację funkcjonującą w oparciu o przepisy określające cel jej powstania i zakres działania oraz zatrudniającą pracowników na podstawie umowy o pracę (np. fabryka, muzeum, urząd gminy, przedsiębiorstwo handlowe).

Inaczej definiowany jest „zakład’ w przepisach z zakresu ochrony środowiska czytaj więcej »

07.09.2010

Mikroprzedsiębiorca, mały i średni

Zasady kwalifikowania przedsiębiorcy do mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy wprowadziła od 2005 r. ustawa [1] w art. 104, 105 i 106. Wcześniej, na podstawie  Prawa działalności gospodarczej, zdefiniowany był tylko mały i średni przedsiębiorca. I tak obecnie:

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

czytaj więcej »

10.08.2010

Przepisy o ochronie środowiska – które to?

Szeroko rozumiane środowisko zostało obwarowane gąszczem przepisów, jednak nigdzie nie określono ich zamkniętej listy. Nie wiadomo więc do końca, które to. czytaj więcej »

26.04.2010