Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przejęcie praw i obowiązków z pozwoleń

Od dzisiaj tj. od 5.09.2014 r. obowiązuje art. 189 POŚ, zmieniony przez ustawę [2], w brzmieniu:

Art. 189.1. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji lub jej oznaczonej części.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.

Sukcesja na podstawie tego przepisu dotyczy następujących decyzji:

  • pozwolenie zintegrowane,
  • pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Tak więc nie trzeba już przed nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji składać wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji na podstawie art. 190 POŚ – przepis ten dzisiaj jest uchylony.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1101 – obowiązuje od 5.09.2014 r.

Tematy powiązane

Przenoszenie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska
Sukcesja decyzji

Joanna Wilczyńska (05.09.2014)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: ,Skomentuj...