Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie zintegrowane dla stacji demontażu pojazdów

Pytanie: Nurtuje mnie kwestia pozwolenia zintegrowanego dla stacji demontażu pojazdów. Czy jest właściwą interpretacja taka oto: Pozwolenie zintegrowane jest wymagane w przedsięwzięciach, w których gospodarka odpadami polega na odzysku lub unieszkodliwianiu, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). ? Według tego rozporządzenia przyszła stacja, która będzie obliczona na przetwarzanie do 10 ton odpadów na 24 godziny, może być uruchomiona bez pozwolenia zintegrowanego? [C.]

Odpowiedź: Tak, nie jest wymagane pozwolenie zintegrowane dla stacji demontażu pojazdów o maksymalnej zdolności przetwarzania odpadów do 10 ton/dobę.

Zgodnie z pkt 5 ppkt 1 załącznika do rozporządzeniem w sprawie rodzajów instalacji IPPC [2] pozwolenie zintegrowane jest wymagane dla instalacji:

5. W gospodarce odpadami:
1) do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę,

przy czym przez „zdolność przetwarzania” rozumie się zgodnie z objaśnieniem nr 5:

5) Największa ilość określonego surowca lub surowców, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji

Uwaga. Ważne jest ustalenie, ile ton w ciągu doby będzie można maksymalnie przetworzyć wraków samochodowych w planowanej stacji demontażu, a nie ile w rzeczywistości będzie przetwarzanych.

Jeżeli dla stacji demontażu pojazdów nie jest wymagane pozwolenie zintegrowane, to wymagane są tzw. decyzje „sektorowe”, m.in. w zakresie odpadów:

 • zezwolenie na odzysk odpadów (art. 26 UO)
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów (art. 17 ust. 2 UO).

Uwaga. Zgodnie z art. 40 URP:

1. Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest marszałek województwa; w przypadku gdy stacja demontażu położona jest na terenie zamkniętym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027, z późn.), organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Gdyby takiego zapisu nie było, to i tak właściwym organem do wydania tych decyzji byłby marszałek województwa (a RDOŚ – dla stacji demontażu na terenie zamkniętym), gdyż wg § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia o przedsięwzięciach [5] do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in.:

42) stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Uwaga. Wg art. 72 UOOŚ, do wniosku o pozwolenie na budowę stacji demontażu pojazdów należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) dla tego przedsięwzięcia. Wymagane jest więc przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia na podstawie złożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 201
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC) – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055
[3] Ustawa dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP) – Dz. U. Nr 25/2005 r., poz. 202, ze zm. – art. 40
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 26
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397
[6] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. – art. 59, 61, 71, 72

Tematy powiązane

Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Joanna Wilczyńska (14.08.2011)
Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 7

“Pozwolenie zintegrowane dla stacji demontażu pojazdów”
 1. 1 AA. napisał(a) 11:55, 21.10.2013:

  Witam, mam pytanie odnośnie maksymalnej zdolności przetwarzania odpadów do 10 ton/dobę. Mianowicie jak to rozumieć, dajmy na to czy jeśli w miesiącu X zakupi się i przetworzy więcej niż 10t/dobę a w przyszłym miesiącu Y zakupi się mniej i tym samym mniej się przetworzy, to spowoduję to że limit został przekroczony bo w miesiącu X średnia wyjdzie więcej niż 10 ton/dobę przetworzonego surowca? (mimo iż roczna suma masy przetworzonej nie przekroczy limitu 10ton/dobę dzieląc przez rok kalendarzowy)?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:14, 21.10.2013:

  Wg objaśnienia nr 5 w załączniku do rozporządzenia [2]:
  „5) Największa ilość określonego surowca lub surowców, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.”.
  Tak więc chodzi o to, ile maksymalnie może być w tym przypadku przetworzonych odpadów w instalacji, a nie ile się faktycznie przewtarza

 3. 3 AA. napisał(a) 13:48, 21.10.2013:

  Tak rozumiem, ze 10t/dobę oznacza ile maksymalnie może być w tym przypadku przetworzonych odpadów w instalacji. Chodzi mi o to na jakiejś podstawie OŚ oblicza ten limit? Patrząc na obliczenia średniej z miesiąca może być przekroczony limit 10t/dobę a w przypadku średniej z roku może się mieścić w limicie.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:13, 21.10.2013:

  Moim zdaniem, obojętnie jak będzie liczone, to wymagane jest pozwolenie zintegrowane, gdy przekroczony będzie limit 10 t/d.
  Co więcej, w rzeczywistości może ten limit nie być przekroczony, a pozwolenie zintegrowane i tak jest potrzebne, jeżeli tylko jest możliwość w danej instalacji przekroczyć ten limit

 5. 5 AA. napisał(a) 14:40, 21.10.2013:

  no wlanie ważne na jakiej podstawie to jest liczone. Ewidencja przetworzonych sórowców liczona jest miesięcznie a nie dziennie. Więc ciężko stwierdzić czy dziennie jest więcej niż 10 ton. Pytanie tylko czy Oś liczy to jako średnią z roku czy miesiąca?

 6. 6 AA. napisał(a) 14:41, 21.10.2013:

  *surowców

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:33, 03.09.2014:

  Od 5.09.2014 r. obowiązuje nowa lista instalacji IPPC wymagających pozwolenia zintegrowanego, zgodna z dyrektywą IED, określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. z 2014 r. poz. 1169


Skomentuj...