Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na odzysk odpadów

Pytanie. Czy występując do marszałka województwa w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie stacji demontażu (wytwarzanie i odzysk odpadów w stacji do 10 Mg na dobę) powinien być również sporządzany program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i wydana na to decyzja ? [C.]

Odpowiedź. Jeżeli dla instalacji (stacji demontażu pojazdów) nie jest wymagane pozwolenie zintegrowane, a na wytwarzanie odpadów wg art. 17 ust. 2 UO wymagane jest pozwolenie, bo ilość wytwarzanych odpadów w instalacji będzie większa niż 1 tona/rok niebezpiecznych lub większa niż 5000 ton/rok innych niż niebezpieczne, to nie jest dodatkowo wymagana decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zgodnie z art. 17 ust. 3 UO:

3. W pozwoleniu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu.

W pozwoleniu tym nie uwzględnia się jedynie wg art. 17 ust. 5 UO:

 • odpadów komunalnych,
 • odpadów z wypadków,
 • odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
 • odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
 • pojazdów wycofanych z eksploatacji przekazanych do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Natomiast na prowadzenie odzysku odpadów wymagana jest osobna decyzja – zezwolenie na odzysk (art. 26 UO), albo można (art. 31 UO) we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów i wtedy wszystko będzie w jednej decyzji (pozwolenie na wytwarzanie i zezwolenie na odzysk).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 26, 31

Tematy powiązane

Pozwolenie zintegrowane dla stacji demontażu pojazdów

Joanna Wilczyńska (16.08.2011)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na odzysk odpadów”
 1. 1 Aniela napisał(a) 11:47, 06.12.2011:

  Witam
  Proszę o pomoc w sprawie zakwalifikowania odpadu jako powstajacego w wyniku eksploatacji instalacji? czy zostały wydane jakieś wyjaśnienia w tej sprawie? mam problem z uzyskaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów (w związku z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznym w ilości > 1 Mg), gdyż organ wydajacy decyzję stoi na stanowisku, że odpady poprodukcyjne nie są odpadem z instalacji a moge do nich zaliczyć jedynie np. płyny eksploatacyjne lub części zamienne z z samej tylko maszyny. WIOŚ podziela moją opinię i w przypadku kontroli nakazałby wystapienie o wydanie pozwolenia.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:04, 22.12.2011:

  Uważam, że jeżeli produkcja uzyskana jest w wyniku eksploatacji „instalacji” (wg definicji z POŚ), to odpady poprodukcyjne jak najbardziej są odpadami związanymi z eksploatacją tej instalacji.
  Inaczej będzie w przypadku produkcji poza instalacją np. w przypadku produkcji rolnej (np. ziemniaki, zboże), wtedy odpady poprodukcyjne nie są związane z eksploatacją instalacji.


Skomentuj...