Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Raporty do KOBiZE przez małe podmioty

Pytanie: Jesteśmy tzw. „małym podmiotem”. Za 2011 r. składaliśmy za pośrednictwem internetu krótki raport z tytułu spalania paliw w silnikach. Podobno już za 2012 r. musimy to zrobić w zupełnie inny sposób tzw. sprawozdanie ma być bardzo obszerne i żeby je przekazać musimy zarejestrować się do Bazy KOBIZE. Niestety interpretacje co do tego obowiązku są niejednoznaczne i nie wiemy tak naprawdę czy możemy nadal składać skrócone sprawozdanie (bez rejestracji) czy też to obszerne (z rejestracją).

Nadmieniam, ze posiadamy jedynie 2 samochody, któłre spalają ON i PB i emitują gazy. Żadnych innych zanieczyszczeń nie produkujemy i przyznam, że nie widzę sensu w takiej skomplikowanej procedurze jak ta dla „nie małych podmiotów”. Dodatkowo – nie mogliśmy nigdzie znaleźć jak wygląda ten obszerny raport. Czy można wobec tego otrzymać od Państwa informację co do sposobu jego znalezienia ? [M]

Odpowiedź: Roczne raporty do KOBiZE o wielkości emisji do powietrza wg art. 7 ust. 1 USZE do Krajowej bazy powinny wprowadzić do końca lutego wszystkie podmioty korzystające ze środowiska.

Jednakże wg informacji KOBiZE przejściowo, za rok 2010 i 2011, raporty te miały być wprowadzane, po założeniu konta w Krajowe bazie, tylko przez podmioty wymagające pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Natomiast pozostałe tzw. „małe podmioty” nie musiały się rejestrować w Krajowej bazie, a uproszczony raport mogły przesłać za rok 2010 i 2011 wypełniając formularz w formacie Excel pobrany ze strony internetowej KOBiZE.

Obecnie na stronie KOBiZE nie ma już informacji dla tzw. „małych podmiotów” i takiego dla nich formularza w formacie Excel, a KOBiZE nie przyjmuje już uproszczonych raportów.

Nadmienić należy, że rozporządzenie [2], które określa m.in. zakres tego obszernego raportu, zobowiązuje do rejestracji i założenia konta jedynie dla „zakładów”. Takie też informacje zawiera Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok, który wyjaśnia, że:

Raport do Krajowej bazy wprowadza się dla każdego zakładu oddzielnie

przy czym „zakład” należy rozumieć wg definicji z POŚ – a więc przez „zakład” rozumie się jedną lub kilka „instalacji” wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdujące się na nim urządzenia.

Z powyższego wynika, że jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie ma „zakładu”
(nie eksploatuje „instalacji”), a jedynie eksploatuje samochody, to nie musi się rejestrować w Krajowej bazie i nie musi przekazywać raportu do KOBiZE o emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)

Tematy powiązane

Raporty do KOBiZE za rok 2012
Obecnie tzw. “małe” podmioty nie muszą składać raportu do KOBiZE, ale mogą
Czy siedziba firmy powinna rejestrować się w KOBiZE ze względu na posiadane pojazdy?

Joanna Wilczyńska (03.02.2013)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 5

“Raporty do KOBiZE przez małe podmioty”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:58, 16.01.2014:

  Zmiana odpowiedzi KOBiZE na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?
  „… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.”
  Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok – na str. 18-19 opisuje możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające „zakładu” w rozumieniu POŚ.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:13, 23.02.2014:

  KOBiZE informuje 20.02.2014 r.:
  „W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2014 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach. Ewentualne informacje udzielane Podmiotom przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska odnośnie zamknięcia przez KOBiZE Krajowej bazy z dniem 1 marca 2014 r. są bezpodstawne.”

 3. 3 Józef napisał(a) 08:52, 28.02.2014:

  Z pierwszej odpowiedzi wynika, że „jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie ma “zakładu”
  (nie eksploatuje “instalacji”), a jedynie eksploatuje samochody, to nie musi się rejestrować w Krajowej bazie i nie musi przekazywać raportu do KOBiZE o emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów”. Z komentarzy wynika, że jest możliwość wprowadzania takich raportów. Czy ostatecznie jest obowiązek sporządzani i wprowadzania raportów przez ww. podmioty czy tylko mają możliwość ich wprowadzania ale nie muszą?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:39, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:53, 16.11.2022:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...