Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Dlaczego UO2

Zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych, wraz z oznaczeniem roczników, numerów i pozycji dzienników urzędowych, w których zostały one ogłoszone, określone zostały w Zasadach techniki prawodawczej [1]. Takie zasady stosowane są w samych aktach prawnych i powinny być też stosowane w decyzjach administracyjnych i innych oficjalnych dokumentach.

Natomiast poza nimi np. na tym blogu jak i na innych stronach Internetu, w prasie, w różnych opracowaniach itd. często dla aktów prawnych stosuje się mocno skrócony tytuł albo skrót literowy, co nigdzie nie jest regulowane poza normami językowymi. W praktyce wygląda to tak, że każdy używa swoje skróty aktów prawnych nie stosując żadnych norm językowych.

Ja przyjęłam skrót UO2 dla obowiązującej od 23.01.2013 r. nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, aby odróżnić ją od ustawy obowiązującej przed nią, którą nazywałam UO.

Nie oznacza to wcale, że w krajowym prawodawstwie mamy dopiero drugą ustawę dotyczącą odpadów. Po prostu dla wcześniejszych ustaw nie stosowałam żadnych skrótów, bo nie miałam takiej potrzeby.

Spotkałam się też z tym, że niektórzy tym samym skrótem (np. u.o.) oznaczają i starą i nową ustawę, ale stosują to nie w tym samym artykule. Ważne jest, aby w danym artykule było wyjaśnienie stosowanego skrótu.

Poniżej wymieniam krajowe przepisy dotyczące odpadów, widać ich długą historię:

W zakresie odpadów ustawę o odpadach należy traktować jako ustawę główną (zasadniczą, „matkę”), natomiast niektóre zagadnienia regulowane są dodatkowo albo wyjątkowo inaczej w ustawach szczególnych („córkach”) i są to obecnie m.in. ustawy o:

  1. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP)
  2. opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK)
  3. obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD)
  4. recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP)
  5. zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE)
  6. międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (UMPO)
  7. odpadach wydobywczych (UOW)
  8. bateriach i akumulatorach (UBA).

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” – Dz. U. Nr 100/2002 r., poz. 908

Tematy powiązane

Skróty ustaw i innych aktów prawnych
Nowa ustawa o odpadach
Przepisy o ochronie środowiska – które to?

Joanna Wilczyńska (03.02.2013)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...