Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie przez osobę fizyczną instalacji promieniującej

Pytanie: Czy osoba fizyczna nie będąca wg Ustawy Prawo Ochrony Środowiska podmiotem korzystającym ze środowiska jest zobowiązana do zgłoszenia instalacji promieniującej moc ponad 15W? Chodzi np. o telefon GSM z anteną kierunkową, radio CB z anteną o dużym zysku lub inne podobne urządzenie. [T.B.] czytaj więcej »

19.06.2011

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych

Pytanie 1: W jaki sposób sprawdzać kwalifikację instalacji (ust. 2 pkt 6 załącznika
nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. – poz. 879)? czytaj więcej »

29.04.2011

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych

Od 2011 r. nowym obowiązkiem zgłoszenia instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych objęte są wg § 2 ust. 2 rozporządzenia [2] następujące instalacje:

1)     stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;

2)     instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. czytaj więcej »

22.02.2011