Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wytwarzanie i odzysk odpadów

Pytanie: Firma prowadzi działalność usługową w branży projektowo- budowlanej. W biurze wykonywane są projekty, podczas których powstają odpady:
– niebezpieczne 16 02 13 w ilości 0,005 Mg/rok i -inne niż niebezpieczne z grup 16, 15 w łącznej ilości 0,115 Mg/rok oraz -dodatkowo odpady 20 03 01 w ilości 30,0 Mg/rok.
Dodatkowo firma prowadzi budowę składowiska odpadów gdzie powstają odpady:
– niebezpieczne: 13 02 08, 15 02 02, 15 01 10, 16 02 13 w ilości łącznej: 0,1 Mg/rok
– inne niż niebezpieczne: z grup 15 i 17 w ilości 2,45 Mg/ rok
– odpady komunalne nie segregowalne w ilości 5,0 Mg/rok
Dodatkowo firma zajmuje się odzyskiem odpadów 10 01 80 i 19 08 05 poprzez wykorzystanie ich do rekultywacji składowiska odpadów.
Jakie obowiązki ma firma wytwarzająca te odpady w takiej ilości. Czy powinna traktować odpady całościowo. Jakie pozwolenia, decyzje powinna uzyskać. Co w przypadku gdy firma rozpocznie kolejną budowę np. budynku na innym obszarze. Czy powinna się wtedy starać o kolejne zezwolenie, decyzję itp. [Z.]

Odpowiedź: Wg obecnych przepisów, dla powyżej opisanego przypadku:

– na wytwarzane w biurze odpady niebezpieczne w ilości 0,005 Mg/rok wymagane jest przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami, gdyż firma wytwarza do 0,1 Mg rocznie (art. 17 ust. 1 pkt 2 UO, informacja nie podlega opłacie skarbowej);

– na wytwarzane w biurze odpady inne niż niebezpieczne w ilości 0,115 Mg/rok nie jest wymagana informacja ani żadna decyzja;

– na wytwarzane w wyniku prowadzonych usług w zakresie budowy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne niezależnie od ilości i miejsca ich wytwarzania należy uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami (PGO) dla określonych rodzajów odpadów – może być jedna decyzja wydana przez RDOŚ na tereny zamknięte a druga przez marszałka województwa – na cały kraj poza terenami zamkniętymi, a więc obejmująca również odpady przewidziane do wytworzenia na kolejnych budowach (art. 17 ust. 1a UO, wg mnie opłata skarbowa powinna wynosić 10 zł a nie 505 zł jak dla PGON);

– na wytwarzane odpady komunalne w biurze i na budowie niezależnie od ilości nie jest wymagana informacja ani żadna decyzja (art. 17 ust. 5 UO);

– na wykorzystywane odpady (np. do rekultywacji) należy uzyskać zezwolenie na odzysk określonego rodzaju odpadów, w określonej ilości, określoną metodą i w określonym miejscu (art. 26-27 UO, opłata skarbowa 616 zł).

Uwaga. Projekt (z 30.03.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) przewiduje likwidację obecnych wymagań dla wytwarzanych odpadów dotyczących:
– informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
– decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON),
– decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami (PGO) wytarzanymi „u klienta” w wyniku świadczenia usług.
Wg UO2 na wytwarzanie odpadów wymagane jedynie będą (na dotychczasowych zasadach) pozwolenia i pozwolenia zintegrowane.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17, 21a, 21b
[2] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225/2006 r., poz. 1635, ze zm. – załącznik

Tematy powiązane

Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
Sumowanie masy odpadów

Joanna Wilczyńska (13.05.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , ,Skomentuj...