Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Instalacja energetyczna czy inna

Pytanie: Do jakiego rodzaju instalacji (energetyczna czy inna niż energetyczna) zaliczać się będzie olejowy kocioł warzelny w masarni. W wyniku spalania oleju podgrzewana jest woda w kotle, w której gotuje się mięso, skóry, do dalszej produkcji wyrobów mięsnych, m.in. pasztetów. Opary z gotowania zbiera okap i skierowane są one do rury spalinowej oleju grzewczego, wszystko razem odprowadzane jest jednym kominem na zewnątrz. [D.T.]

Odpowiedź: Wg objaśnienia nr 2 w załączniku do rozporządzenia [2]:

2) Instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii.

Proces spalania oleju w kotle warzelnym nie następuje wyłącznie w celu wytworzenia energii, bo głównym celem jest ugotowanie mięsa itp. Dlatego też uważam, że taki kocioł warzelny jest „instalacją inną niż energetyczna”.

Wg ust. 2 załącznika do rozporządzenia [2] nie wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

2. Instalacje inne niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:

1) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

2) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

W związku z powyższym, jeżeli z procesu gotowania mięsa w kotle nie są emitowane substancje normowane określone w rozporządzeniu [4], albo są takie emitowane, ale nie przekraczają 10% normy D1, to gdy moc (w paliwie) takiego kotła nie przekracza 1 MW, to nie wymaga pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem [2], a także do 0,5 MW nie wymaga zgłoszenia zgodnie z rozporządzeniem [3].

Jeżeli w zakładzie są jeszcze jakieś „instalacje inne niż energetyczne”, to łączna moc wszystkich decyduje o konieczności uzyskania dla nich pozwolenia albo złożenia zgłoszenia, gdyż wg objaśnienia nr 1 w załączniku do rozporządzenia [2]:

1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna …), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Joanna Wilczyńska (06.06.2016)
Pytania i odpowiedzi | 11 komentarzy »
Tagi: ,


komentarzy 11

“Instalacja energetyczna czy inna”
 1. 1 Marek napisał(a) 13:50, 12.06.2016:

  Kocioł warzelny – jest to energetyczne spalanie paliw – spalanie prowadzone jest aby wytworzyć energię cieplną (energetyczne spalanie paliw).
  Spalanie paliw inne niż energetyczne występuje np w suszarko stabilizerkach gdzie płomienie i gorące spaliny służą do SUSZENIA NADRUKÓW na tkaninach, spalanie paliw w otaczarkach na wytwórniach mas bitumicznych gdzie gorące spaliny są potrzebne aby ogrzać kruszywo. JEŚLI W KOTLE, PALNIKU itp odbywa się tylko spalanie to jest to energetyczne spalanie paliw, jeśli produkty spalania (GAZY) mają cel dotrzeć do PRODUKTU to jest to spalanie inne niż energetyczne. Gdybyśmy to mięso „gotowali spalinami” to wtedy ma Pani rację.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:10, 12.07.2016:

  Marku, też tak kiedyś myślałam, że decyduje o kwalifikacji to, czy spaliny mają kontakt z produktem, czy nie.
  Natomiast wg wyjaśnień MŚ z 2002 r.: instalacje energetyczne wg POŚ są to instalacje, które spalają paliwo w celu wytworzenia energii, a więc elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, kotłownie, turbiny gazowe, silniki stacjonarne. Instalacje inne niż energetyczne – są to instalacje spalające paliwa w innych procesach przemysłowych.
  I wg wyjaśnień MŚ z 2003 r.: palniki zainstalowane w urządzeniach takich jak malarnia proszkowa, wanna procesowa, suszarka, przy czym są one oddzielone przeponą od strefy roboczej tych urządzeń i spaliny nie mają kontaktu z surowcem ani z produktem, nie są instalacjami energetycznymi w rozumieniu POŚ, a więc palniki te nie są objęte przepisami w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, ani przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

 3. 3 Marek napisał(a) 13:02, 16.07.2016:

  Witam. A jest jakiś link do tego materiału interpretacyjnego ? W kotle warzelnym – spalamy paliwo w celu uzyskania energii do podgrzania wody. Spalanie paliwa jest prowadzone w celu wytworzenia energii. Nawet w elektrociepłowniach też podgrzewa się wodę i ta ciepła woda transportowana jest do „kaloryferów”

 4. 4 wlo napisał(a) 20:27, 22.07.2016:

  Betoniarnia (węzeł betoniarki)…
  Jako instalacje towarzyszące:
  1 – opalany olejem kocioł wodny, woda w obiegu kotłowym, podgrzewa wodę przepływającą przez zbiornik, wykorzystywaną do produkcji betonu;
  2 – opalana olejem nagrzewnica powietrza (piec/kocioł tej samej marki, z identycznym palnikiem), powietrze podgrzewa kruszywo podawane do mieszalnika…
  Spaliny z obu źródeł odprowadzane są „czyste” oddzielnymi emitorami.
  Traktujemy jedno jako źródło energetyczne a drugie jako technologiczne? Paranoja!

 5. 5 wlo napisał(a) 20:35, 22.07.2016:

  Zbiorniki emulsji asfaltowej, podgrzewane na kilka sposobów…
  W jednej firmie z użyciem kotła z czynnikiem grzewczym – olejem termalnym, krążącym w układzie kocioł/wężownica zbiornika emulsji – typowe energetyczne źródło.
  W innej firmie – nagrzewnica powietrza, które bezpośrednio ogrzewa emulsję w zbiorniku poprzez układ „wężownicy”, chociaż z nieco grubszymi kanałami niż w przypadku oleju termalnego.
  Trzeci przypadek – zbiornik emulsji z kanałami spalinowymi i kominem spalin na wylocie.

  W każdym przypadku spaliny są „czyste”. Ale mimo identycznego wykorzystania energii chemicznej paliwa źródła spalania całkiem inaczej mamy traktować?

 6. 6 wlo napisał(a) 20:44, 22.07.2016:

  Suszarka tkanin…
  Spaliny ze spalania gazu po przejściu przez strefę suszenia normalnie są wypuszczane do powietrza… A co w przypadku gdy są kierowane na wymiennik gaz/woda? Woda następnie jest kierowana do wymienników woda/powietrze typu kaloryfer (w sezonie grzewczym) a przez cały rok podgrzewa ciepłą wodę użytkową, którą wykorzystują pracownicy.
  Jak spece z MŚ interpretują przepisy o energetycznym bądź innym niż energetyczne w takim przypadku?

  Mógłbym podać jeszcze przypadek innej technologii, gdzie „odpadowe” spaliny kierowane są do wymiennika pompy ciepła ;-)

 7. 7 wlo napisał(a) 20:01, 30.09.2016:

  Agregat prądotwórczy z silnikiem diesla – wiadomo – typowa instalacja energetycznego spalania paliw…
  A silnik diesla napędzający pompę wody zakładowego systemu przeciwpożarowego? Stacjonarny agregat.

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:58, 30.09.2016:

  Wlo, silnik diesla napędzający stacjonarną pompę p.poż. to również instalacja energetyczna, gdyż spalanie paliwa w pompie jest w celu wytworzenia wyłącznie energii mechanicznej.

 9. 9 Mariusz napisał(a) 17:52, 27.12.2017:

  Ministerstwo Środowiska wydało klarowną interpretację w tym temacie. A wiec „instalacje energetyczne są to takie instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii (np. kotły wodne i parowe, turbiny gazowe, stacjonarne silniki spalinowe – bez względu na to, na jakie cele wykorzystywana jest energia w nich wytwarzana). W kategorii „instalacje inne niż energetyczne” mieszczą się inne stacjonarne urządzenia techniczne, w których spalane są paliwa, a wytworzona w nich energia jest wykorzystywana nie na zewnątrz urządzenia, ale w jego przestrzeni roboczej dla przeprowadzenia określonego procesu technologicznego lub operacji technicznej, np. niektóre suszarnie, piece piekarskie, inne piece do obróbki cieplnej materiałów lub produktów”.

 10. 10 Krzysztof napisał(a) 16:32, 03.04.2018:

  A palniki olejowe np. suszarni malarni? Zamontowane są na zewnątrz kabiny, mają swoje emitory z „czystymi spalinami”. Wytwarzają wyłącznie energię na potrzeby ogrzania kabiny, tak jak:
  – każda nagrzewnica w hali produkcyjnej ze swoim emitorem,
  – jak piec centralnego w domu
  – jak nagrzewnica w kurniku ze swoim emitorem.
  Ewidentnie źródła energetyczne.

 11. 11 RS napisał(a) 15:21, 05.03.2024:

  Czy można prosić o wskazanie, gdzie ta interpretacja MŚ o której pisze:
  (Mariusz napisał(a) 17:52, 27.12.2017:)
  jest dostępna ?


Skomentuj...