Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Obwód drzewa z kilkoma pniami

Pytanie: Jak interpretować przepisy ustawy o ochronie przyrody – co przyjmuje się za obwód pnia drzewa – każdy pień osobno, czy sumę obwodu pnia najgrubszego oraz połowę sumy pozostałych obwodów? [D]

Odpowiedź: Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm ma kilka pni, to w zależności od celu należy podać:

obwód każdego z tych pni – we wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (art. 83b ust. 1 pkt 5 lit. a  UOP),

obwód każdego z tych pni – w zezwoleniu na usunięcie drzewa (art. 83d ust. 1 pkt 4 lit. a  UOP),

– sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni – do naliczenia opłaty za usunięcie drzewa w zezwoleniu na usunięcie drzewa (art. 85 ust. 2 pkt 1 UOP).

Jeżeli suma obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni nie przekracza odpowiednio 75/50 cm, to moim zdaniem nie nalicza się opłaty za usunięcie drzewa w celu określonym w art. 86 ust. 1 pkt 7 UOP:

Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (UOP)

Tematy powiązane

Opłaty i kary w 2016 za usuwanie drzew i krzewów
Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów
Stawki opłat i kar na rok 2015 – drzewa, krzewy, zieleń
Nasadzenia w zamian za wycinkę
Przesadzenie drzewa

Joanna Wilczyńska (29.05.2016)
Pytania i odpowiedzi | 5 komentarzy »
Tagi: , ,


komentarzy 5

“Obwód drzewa z kilkoma pniami”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:22, 03.09.2016:

  Od 29.08.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1354), w którym są określone:
  1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia (na wysokości 130 cm) oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (szybko, umiarkowanie, wolno, bardzo wolno rosnące);
  2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:52, 02.01.2017:

  Powyższe rozporządzenie ze stawkami i współczynnikami lokalizacji już nie obowiązuje, bo od 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zezwoleń, opłat i kar w zakresie usuwania drzew i krzewów wprowadzone przez ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Dz. U. poz. 2249

 3. 3 magda napisał(a) 22:18, 28.01.2017:

  Jeżeli mamy klona pospolitego o obwodzie 3 pni 15,15 i 25 cm to czy należy wystąpić o zezwolenie na jego usunięcie wg nowej ustawy?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:03, 08.03.2017:

  Magda, zgodnie z interpretacją GDOŚ z 7.03.2017 r. – „Usuwanie drzew wielopniowych”, do ustalenia, czy ze względu na obwód wymagane jest zezwolenie na usunięcie, należy tak jak do naliczenia opłaty obliczyć sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni (art. 85 ust. 2 pkt 1 UOP).
  Tak więc na usunięcie ww. klonu pospolitego nie jest wymagane zezwolenie, bo 25 cm + (15 cm + 15 cm)/2 = 40 cm < 50 cm.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:07, 02.06.2017:

  17.06.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074), która wprowadza zmiany m.in. w zakresie opłat i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


Skomentuj...