Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Emisja z dygestorium

Pytanie: Czy za emisje z dygestorium pracującego w laboratorium zakładu przemysłowego trzeba wnosić opłatę środowiskową? [A.W.]

Odpowiedź: Tak – za emisję z dygestorium trzeba wnosić opłatę, jeżeli łączna opłata za emisję do powietrza przekracza kwotę zwolnienia z art. 289 POŚ. Od 2013 r. przepis ten brzmi:

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

W każdym jednak przypadku dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat (również dotyczące emisji substancji do powietrza z procesów prowadzonych w dygestorium) oraz wysokość tych opłat należy podać w tzw. wykazach opłatowych przekazywanych do marszałka województwa wg wzorów określonych w rozporządzeniu.

Uwaga. Przypadki zwolnienia z opłaty za korzystanie ze środowiska (a więc też zwolnienia z przedkładania wykazów opłatowych) określa POŚ (ale nie jest tu wymienione dygestorium):

 • w art. 2 ust. 2 pkt 2 – zwolnienie dotyczy korzystania ze środowiska w razie prowadzenia działań ratowniczych,
 • w art. 294 – zwolnienie dotyczy niektórych przypadków poboru wody,
 • w art. 296 – zwolnienie dotyczy niektórych przypadków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
 • w art. 297a – zwolnienie dotyczy umieszczenia na składowisku odpadów wydobytych ze składowiska lub zwałowiska niespełniającego wymagań ochrony środowiska,
 • w art. 284 ust. 2 – zwolnienie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami korzystających ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie nie wymaga pozwolenia (zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wodnoprawnego na pobór wód).

Uwaga. Eksploatacja dygestorium nie wymaga uzyskania pozwolenia, gdyż instalacja ta wymieniona jest w ust. 20 załącznika do rozporządzenia [2]:

Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej w instalacjach

20. Dygestoria.

W związku z powyższym za emisję substancji do powietrza z dygestorium nie będzie wymagana nigdy opłata podwyższona, o której mowa w POŚ:

Art. 292. W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za:
1) wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
2) pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dygestorium w laboratorium (również w laboratorium zakładu przemysłowego) nie wymaga ani pozwolenia (art. 181 POŚ) ani zgłoszenia (art. 152 POŚ), gdyż wg § 2 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia [3]:

4. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu [2] wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 POŚ, z wyjątkiem:

9) dygestoriów – wykorzystywanych do celów laboratoryjnych

Z powyższego wynika, że dygestorium wykorzystywane w procesie technologicznym (a nie w laboratorium) nie wymaga pozwolenia, ale wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Mam jednak wątpliwość, czy w przypadku prowadzenia w dygestorium procesu podlegającego standardom emisyjnych dla LZO instalacja taka zamiast zgłoszenia nie powinna jednak posiadać pozwolenia, chociaż nie wynika to z rozporządzenia [2]?

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880

Tematy powiązane

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Joanna Wilczyńska (09.03.2013)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Emisja z dygestorium”
 1. 1 Gość napisał(a) 10:59, 19.01.2017:

  Witam. Czy emisja z dygestorium wykorzystywanego do celów laboratoryjnych (w placówce szkolnej) powinna być rozliczana w opłatach za korzystanie ze środowiska?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:54, 21.01.2017:

  Placówka szkolna jest podmiotem korzystającym ze środowiska, a więc musi uwzględniać w opłatach za korzystanie ze środowiska również emisję niewymagającą pozwolenia, a więc m.in. z dygestorium.
  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 1.01.2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...