Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Niezorganizowana emisja LZO

Od 1 lipca 2012 r. lotne związki organiczne (LZO) wprowadzane do powietrza przez systemy mechanicznej wentylacji ogólnej traktuje się jako LZO wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany.

Dotyczy to wyłącznie instalacji podlegających standardom emisyjnym dla LZO określonym w rozporządzeniu [1], gdyż wg:

§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 33 ust. 5 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

natomiast w § 33 ust. 4 i 5 rozporządzenia [1] określono, że:

4. LZO wprowadzane do powietrza przez systemy wentylacji grawitacyjnej, z wyjątkiem ich wprowadzania do powietrza przez urządzenia ograniczające wielkość emisji LZO, traktuje się jako LZO wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany.

5. Jako LZO wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany traktuje się także LZO wprowadzane do powietrza przez:
1) systemy mechanicznej wentylacji ogólnej,
2) zawory bezpieczeństwa i zawory odpowietrzające w instalacjach do magazynowania LZO
– z wyjątkiem ich wprowadzania do powietrza przez urządzenia ograniczające wielkość emisji LZO.

Tak więc obecnie dla potrzeb standardów esmisyjnych LZO S2, S3, S4 i S5, oprócz typowej emisji niezorganizowanej (np. emisja poprzez okna, drzwi albo gdy proces prowadzony jest poza pomieszczeniem), jako emisję niezorganizowaną LZO traktuje się też emisję poprzez:

 • wentylację grawitacyjną (np. kratki wentylacyjne, wywietrzaki dachowe),
 • mechaniczną wentylację ogólną (od 1.07.2012 r.),
 • zawory bezpieczeństwa,
 • zawory odpowietrzające.

Nie jest to więc emisja niezorganizowana, lecz jest traktowana jako taka wyłącznie dla potrzeb standardów emisyjnych LZO i tylko wtedy, gdy nie są stosowane urządzenia ograniczające wielkość emisji LZO.

Uwaga. Przepis ten nie ma zastosowania do malowania budynków i odnawiania pojazdów (np. w warsztatach samochodowych), w przypadku których wymagane jest stosowanie produktów określonych w rozporządzeniu [2], dla których ograniczanie LZO dotyczy wprowadzających te produkty do obrotu a nie stosujących je. Procesy te nie podlegają standardom emisyjnych LZO określonych w rozporządzeniu [1].

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558 – rozdział 6, załącznik nr 7, 8 i 9
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów – Dz. U. Nr 11/2007 r., poz. 72, ze zm.

Tematy powiązane

LZO – standardy emisyjne
LZO – opłaty za korzystanie ze środowiska
Emisja zorganizowana czy niezorganizowana
II OSK 1549/08 – Wyrok NSA – „Definicje legalne są definicjami odnoszącymi się do konkretnych aktów prawnych, a nie do całego sytemu prawnego”

Joanna Wilczyńska (01.07.2012)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Niezorganizowana emisja LZO”
 1. 1 Kasia 22 napisał(a) 18:11, 06.07.2012:

  Jeżeli chcę zrobić wyciąg posiadający w sobie wentylator zasilany silnikiem elektrycznym znajdujący się koło maszyny a dokładnie mówiąc prasy który będzie wychodził na zewnątrz budynku to czy muszę wnosić o pozwolenie, czy też wystarczy zgłoszenie?
  Proszę o pomoc
  Dziękuje


Skomentuj...