Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Raporty do KOBiZE za 2013 r. o emisji też spoza zakładu

Do końca lutego każdego roku podmiot korzystający ze środowiska musi sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji roczny raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 USZE, musi zawierać informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-5 USZE, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego, a więc informacje o:

1)   wielkościach emisji substancji wprowadzanych do powietrza (na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji);

2)   wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;

3)   środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

4)   wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku realizacji przedsięwzięć oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;

5)   planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określa rozporządzenie [2].

KOBiZE prowadzi Krajową bazę w formie elektronicznej, dlatego też raport trzeba wprowadzić do Krajowej bazy poprzez Internet za pośrednictwem elektronicznego konta i indywidualnego hasła.

W celu założenia konta w Krajowej bazie należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony w zakładce „Rejestracja” na stronie http://www.krajowabaza.kobize.pl. Wypełniony formularz trzeba przesłać drogą elektroniczną doKOBiZE, a następnie ten sam formularz złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami (KRS, REGON …).

Wg regulaminu dot. Krajowej bazy dostęp do konta w Krajowej bazie jest zapewniany użytkownikowi w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania przez KOBiZE wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o czym użytkownik zostaje powiadomiony na podany adres e-mail.

Według Poradnika dotyczącego raportu za 2013 r. konto należy założyć oddzielnie dla każdego „zakładu” (każdej lokalizacji) w rozumieniu POŚ. Na str. 18-19 tego Poradnika jest informacja, że do raportu za 2013 r. jest możliwość założenia konta dla podmiotu, a nie dla „zakładu”, jeżeli podmiot nie ma „zakładu”. Tym samym jest możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające “zakładu”.

Ponadto KOBiZE zmienił odpowiedź na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie? – odpowiedź teraz brzmi:

… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.

W celu ułatwienia utworzenia konta i sporządzania rocznych raportów zamieszczono na stronie KOBiZE wnioski, instrukcje, poradniki, materiały pomocnicze i odpowiedzi na pytania:

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)

Tematy powiązane

Uciążliwe raporty do KOBiZE
Raporty do KOBiZE za rok 2012
Raporty do KOBiZE przez małe podmioty
Do końca lutego raport do KOBiZE
Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?
Najczęściej zadawane pytania do KOBiZE
Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE
Definicje “zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Definicja “instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (16.01.2014)
Nowości | 9 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 9

“Raporty do KOBiZE za 2013 r. o emisji też spoza zakładu”
 1. 1 wlo napisał(a) 08:02, 17.01.2014:

  A co to? Prawo się zmieniło – po raz kolejny?

 2. 2 Bio Invest napisał(a) 15:36, 17.01.2014:

  Jak widać EU dociska nasze urzędy..

 3. 3 Marek napisał(a) 10:35, 22.01.2014:

  No dobrze ja mam zakład i przyjmowałem dotychczas że 1 % spalanego paliwa w pojazdach odbywał się na terenie zakładu. To jak mam teraz wykazać te 99 % spalanego paliwa – skoro tak na serio środki transportu da się tylko wprowadzić jako NIE POSIADAJĄCY ZAKŁADU ? Czy powinienem założyć konto dla podmiotu ?

 4. 4 wlo napisał(a) 17:42, 22.01.2014:

  Pewnie wymyślą jakieś rozwiązanie – myślicieli tam maja niezłych ;-)

 5. 5 Marki Mark napisał(a) 16:44, 18.02.2014:

  Kolejna głupota Unii i naszych baranków z Wiejskiej. Masz małą firmę, samochód w niej, ogrzewasz się piecem na drewno, raportujesz o tym do Marszałka (mimo, że nie wnosisz opłat za korzystanie ze środowiska)…tak więc „wysokie urzędy” wiedzą wszystko. Ale to mało! Powołano kolejny urząd, do którego trzeba słać to samo! Chociaż w sumie to nawet nikt nie wie, czy trzeba, wszyscy się gubią w definicjach. Jedni mówią, że nie trzeba, inni, że trzeba, a kolejni mędrkowie że rejestrować się nie trzeba, ale raportować już tak ;-) Ludzie, gdzie my żyjemy! Szewc czy inny fryzjer ma do jakiegoś mitycznego „kobize” cokolwiek raportować??? Po co??? Jakim prawem robi się z nas niewolników biurokracji i biurokratów?! Jaki z tego pożytek? I może jeszcze jakieś kary są? Pewnie idące w miliony, bo ustawa przygotowana z myślą o ogromnych podmiotach, więc i kary słuszne… W USA, Japonii czy Chinach też tak mają??? Ku…a! Kosy same na sztorc się stawiają…

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:44, 23.02.2014:

  KOBiZE informuje 20.02.2014 r.:
  „W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2014 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach. Ewentualne informacje udzielane Podmiotom przez firmy zajmujące się doradztwem w zakresie ochrony środowiska odnośnie zamknięcia przez KOBiZE Krajowej bazy z dniem 1 marca 2014 r. są bezpodstawne.”

 7. 7 wlo napisał(a) 16:36, 27.02.2014:

  To nie są informacje.
  To jest tak cwanie skonstruowana reklama, żeby się bać ;-)
  Mnóstwo moich klientów mi przesyła tego typu mailing…

 8. 8 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:37, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 9. 9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:54, 16.11.2022:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...