Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Gminy poszkodowane przez żywioł

Dla gmin wymienionych w rozporządzeniu [1] poszkodowanych w maju, czerwcu i lipcu roku 2012 w wyniku działania powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów stosuje się przez 2 lata (od 9.08.2012 r. do 9.08.2014 r.) szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, które określa ustawa [2]. czytaj więcej »

08.08.2012

Czy specustawa dotyczy tylko nowych inwestycji przeciwpowodziowych?

Pytanie: Problem dotyczy kompetencji organu wydającego DOŚU przy modernizacji budowli ppowodziowej – przepompowni wód umożliwiającej przerzucanie nadmiaru wód z terenu zawala (będącego doliną chronioną) rurociągami tłocznymi umieszczonymi w wale przeciwpowodziowym w celu ochrony tego terenu przed zalaniem. Uważam, że przepompownia jest funkcjonalnie związana z wałem przeciwpowodziowym i zaliczana jest do budowli przeciwpowodziowych w myśl ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010. Jednak inwestor zakwalifikował to przedsięwzięcie nie do budowli ppow. tylko „gospodarowanie wodą w rolnictwie” – budowa zbiornika wodnego wg § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e rozporządzenia RM w sprawie klasyfikacji przedsięwzięć – Dz. U. Nr 213/2010.
1) Czy ww. wymieniona ustawa dotyczy tylko nowopowstałych inwestycji ppow., czy również modernizacji istniejących (modernizacja przepompowni, roboty budowlano-remontowe powiększenia zbiornika wyrównawczego)?
2) Czy inwestor może realizować ww. inwestycję omijając specustawę (nie ma potrzeby wywłaszczania (art. 36 specustawy)? Jeśli tak – to DOŚU powinien wydać wójt? czytaj więcej »

15.02.2011

Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa

Od 25 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010 r., poz. 963 dotycząca:

budowli przeciwpowodziowych, którymi są: kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza oraz budowle ochrony przed powodzią morską – wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie

inwestorów, którymi są: RZGW, urząd morski, województwo, powiat, gmina lub partner prywatny (w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), realizujących inwestycję

czytaj więcej »

24.08.2010