Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Oświadczenia o niekaralności – zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Pytanie: Chciałbym zapytać (a w zasadzie upewnić się, że jest tak jak myślę) czy nałożona 30.12.2015 r. na podstawie art. 200 ustawy o odpadach (obecnie uchylony) na zakład kara w wysokości 500 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia do Marszałka za rok 2014 nie wpływa na oświadczenie o niekaralności z art. 194 ustawy o odpadach? Art. 194 zawiera jasny katalog przewinień, za które można otrzymać administracyjną karę pieniężną i nie ma tam mowy o karze za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia do Marszałka. Rozumiem więc, że zakład (osoby z KRS) mogą spokojnie złożyć oświadczenie o niekaralności z art. 194 ustawy o odpadach? [M.M.]

Odpowiedź: Też tak uważam. Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji  (zmianę decyzji) zezwalającej na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów ma dotyczyć administracyjnych kar wyłącznie tych wymienionych w art. 194 UO2.

Oświadczenie to nie dotyczy więc kary za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia do marszałka województwa, która była nakładana do końca 2015 r. na podstawie art. 200 ustawy o odpadach jako administracyjna kara, a od 2016 r. – jako grzywna na podstawie art. 180a UO2.

Projekt zmian ustawy o odpadach wprowadza limit dla tych kar:

co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,

a wg przepisów przejściowych tego projektu – uwzględnia się administracyjne kary pieniężne nałożone po 5.09.2018 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Tematy powiązane

Oświadczenia z błędem ustawowym podpisywane przez zbierających i przetwarzających odpady
Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń

Joanna Wilczyńska (12.05.2019)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , ,


Jeden komentarz

“Oświadczenia o niekaralności – zbieranie lub przetwarzanie odpadów”
  1. 1 Darek napisał(a) 13:58, 01.07.2019:

    A jaka będzie opłata za zmianę decyzji dostosowująca ją do nowych zmian prawnych:
    a) jeśli ilości i kody się nie zmienią
    b)jeśli dodane zostaną nowe kody przy jednoczesnym dostosowaniu decyzji do nowych wymagań prawnych ?

    10 zł/ połowa 616 zł?


Skomentuj...