Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sukcesja pozwolenia przy przekształceniu spółki

Pytanie: Kiedy w przypadku przekształcenia spółki jawnej w komandytową należy poinformować o zaistniałej zmianie osobowości prawnej organ wydający decyzję  dot. pozwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów, przed rejestracją w sądzie czy też po? [M.S.]

Odpowiedź: Spółka przekształcana (jawna) staje się spółką przekształconą (komandytową) z chwilą wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (art. 552 k.s.h.). Nowa spółka (komandytowa) nie istnieje jako podmiot przed wpisem do KRS. Dlatego moim zdaniem dopiero po wpisie do KRS nowa spółka może występować jako podmiot i dlatego dopiero wtedy może poinformować organ, który wydał pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na odzysk odpadów, że pozwolenie to nie wygasło (art. 193 ust. 5 POŚ), gdyż nastąpiło przekształcenie spółki handlowej z jawnej na komandytową, i że nowa spółka nabyła prawa do tego pozwolenia, gdyż na podstawie art. 553 k.s.h. przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Uważam, że nowa spółka zamiast informować organ może w oparciu o art. 155 k.p.a. wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany w pozwoleniu polegającej na dokonaniu zmiany podmiotu wskazanego w pozwoleniu na nową spółkę. Będzie to stanowić jedynie potwierdzenie stanu formalnoprawnego, w którym nowy podmiot i tak dysponuje tym pozwoleniem na podstawie k.s.h.

Uwaga. Inaczej byłoby, gdyby zmiana nie dotyczyła przekształcenia spółki (podmiotu), ale  dotyczyłaby przedmiotu czyli tytułu prawnego do instalacji. Wtedy przed nabyciem tytułu prawnego (np. prawa własności, dzierżawy) możliwe jest przeniesienie, w drodze decyzji, na zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji, praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji (art. 190 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) – Dz. U. Nr 94/2000 r., poz. 1037 – art. 494, 552, 553
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 181, 190, 193

Tematy powiązane

Przenoszenie praw i obowiązków przy przekształceniach podmiotów

Joanna Wilczyńska (02.10.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Sukcesja pozwolenia przy przekształceniu spółki”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:42, 10.05.2022:

    Postanowienie Sądu Najwyższego


Skomentuj...