Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Emisja mgły

Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć czy emisja mgły też zalicza się pod emisje gazów i pyłów. I czy są jakieś uregulowania prawne z nimi związane dotyczące emisji? Mgła ta powstaje w instalacji „namydlającej” odpowiednie powierzchnie komponentów, ułatwiając ich montaż. W skład mgły wchodzi oczywiście powietrze – środek rozpraszający oraz płyn poślizgowy (substancja nie niebezpieczna) jako środek rozpraszany.  Podczas natrysku na komponenty pod wpływem ciśnienia powstaje mgła (para). W miejscu natrysku zainstalowany jest wyciąg z wentylatorem biegnącym na zewnątrz zakładu – czy w takim przypadku taki wyciag jest emitorem ?  Większość z tej mgły i tak osiada na ściankach komina i spływa a powietrze jedynie wylatuje – ale mimo wszystko jakaś emisja jest. Czy gdyby to była wentylacja grawitacyjna, to nie byłoby żadnych uregulowań prawnych ? Nie umiem nigdzie w przepisach prawnych znaleźć definicji „emitora”, można prosić o taką definicję ? Tylko wentylacja grawitacyjna jest emisją niezorganizowaną ? [A.Sz.]

Odpowiedź: W przepisach prawnych nie ma definicji emitora, emisji zorganizowanej, emisji niezorganizowanej, wentylacji grawitacyjnej.

Moim zdaniem można przyjąć, że:

– „emitor” to środek techniczny przeznaczony do wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (np. komin, wentylacja wywiewna mechaniczna lub grawitacyjna …);

– „emisja zorganizowana” jest wtedy, gdy gazy lub pyły wprowadzane są do powietrza za pośrednictwem emitora;

– „wentylacja grawitacyjna” (np. poprzez kratkę wentylacyjną, wywietrzak …) jest emisją zorganizowaną;

– „emisja niezorganizowana” jest wtedy, gdy gazy lub pyły wprowadzane są do powietrza bez emitora, czyli bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych, a więc w sposób niezorganizowany (np. poprzez okna, drzwi …).

Opisana w pytaniu „instalacja namydlająca” jest „instalacją” w rozumieniu art 3 pkt 6 POŚ, a emisja z niej jest emisją zorganizowaną (poprzez wentylator wywiewny) i może wymagać pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza [2] albo zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów do powietrza [3], jeżeli substancja emitowana z płynu poślizgowego (ulatniająca się z mgły) ma wartości odniesienia określone w rozporządzeniu [4].

Trzeba ustalić, ile takiej substancji ze zużytego płynu poślizgowego odparuje z kropelek mgły, a więc dalej będzie rozprzestrzeniać się w powietrzu już jako gaz, gdyż do emisji nie wlicza się mgły wykroplonej w kanale wywiewnym ani emisji pary wodnej.

Ponadto emisja substancji podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jeżeli w rozporządzeniu [5] i obwieszczeniu [6] określone są dla danej substancji stawki opłat za wprowadzanie do powietrza. Pamiętać należy, aby opłatę zwiększyć o 500 % w przypadku braku pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza, jeżeli jest wymagane (art. 292 POŚ).

Proces namydlania nie podlega standardom emisyjnym [7], a więc w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej albo emisji niezorganizowanej dla instalacji namydlania nie jest wymagane pozwolenie [5] ani zgłoszenie [6] nawet wtedy, gdy dla emitowanej substancji określone są wartości odniesienia [4].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 181, 220, 222, 292
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[6] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 – M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558

Tematy powiązane

Emisja zorganizowana czy niezorganizowana

Joanna Wilczyńska (21.07.2012)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...