Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy organ wydający decyzję powinien powiadomić, że decyzja straciła ważność?

Pytanie: Prowadzę firmę rozbiórki i demontaże. Decyzję programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi otrzymałem od dwóch powiatów w 2009 r. na 10 lat, przypadkiem teraz dowiedziałem się, że decyzje straciły ważność z dniem 01.01.2011 r. Czy organ wydający te decyzje powinien powiadomić o zmianie ważności decyzji? Jak to powinno wyglądać, gdyż przez takie zamieszanie nie mogę wykonywać pracy i ponoszę straty? [W.K]

Odpowiedź:

Niestety, nie ma przepisów zobowiązujących organ wydający decyzję do informowania, że straciła ważność z mocy prawa wydana kiedyś przez niego decyzja, gdy nie ma przepisu zobowiązującego go do wydana decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia ważności takiej decyzji. Tak jest m.in. w przypadku wprowadzonych rok temu (12.03.2010 r.) zmian do ustawy o odpadach [1] przez ustawę czyszczącą [2] a dotyczących wytwarzanych odpadów przez firmy usługowe, gdyż przepis przejściowy w art. 9 ustawy [2] mówi:

Art. 9. 1. Wytwórca odpadów prowadzący przed dniem wejścia w życie ustawy działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, może prowadzić tę działalność w dotychczasowym zakresie do dnia 31 grudnia 2010 r. i jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 12.03.2010 r.) wytwórcy odpadów, o którym mowa w ust. 1, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo do dnia uzyskania decyzji, o której mowa w ust. 1.

Wprawdzie przyjęte 8.07.2010 r. przez Radę Ministrów założenia do projektu nowej ustawy o odpadach zakładają, że na wytarzanie odpadów niewymagające pozwolenia nie trzeba będzie mieć innej decyzji (PGO, PGON) ani składać informacji. Liczyłam na to, że nowa ustawa „urodzi” do 12.12.2010 r., ze względu na upływający termin wdrożenia dyrektywy 2008/98/WE. Gdyby tak się stało, to nie byłoby tego pytania, gdyż taka firma prowadząca rozbiórki i demontaże nie wymagałaby żadnej decyzji na wytwarzanie odpadów. Do dzisiaj jednak nie ma jeszcze oficjalnego projektu nowej ustawy o odpadach, dlatego trudno przewidywać, od kiedy będzie obowiązywać. Do tego czasu więc obowiązują powyżej wymienione przepisy.

Niestety, to przedsiębiorca powinien znać przepisy i nie ma ustawowego obowiązku informowania go o nowych czy zmienianych przepisach o ochronie środowiska, tak samo jak i w przypadku innych przepisów egzekwowanych surowo przez Urząd Skarbowy, ZUS, PIP …
Gąszcz przepisów i częste zmiany powodują, że prowadzący działalność gospodarczą z góry jest na straconej pozycji, bo nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego nawet przy swojej dobrej woli. Na dodatek każdy organ uważa „swoje’ przepisy za najważniejsze i zwykle nie przyjmuje żadnego tłumaczenia.

Czasem też przepisy karne są tak skonstruowane, że organ nie ma możliwości wydania łagodniejszej kary adekwatnej do przewinienia. Tak jest w ustawie o odpadach, gdzie kary nie są „do” kwoty 5000 zł czy 10 000 zł, lecz w takiej właśnie wysokości. Taka sama kara wg art. 79c UO jest w wysokości 10 000 zł, gdy np. zbiorcze zestawienie o odpadach nie zostało złożone do marszałka województwa wcale, czy z błędami, czy 1 dzień po terminie (uwaga: od tego roku zbiorcze zestawienie trzeba przekazać do 15 marca a nie do końca marca).

Obecnie też za wytwarzanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków WIOŚ wymierza prowadzącemu usługi, w wyniku których wytwarzane są odpady, karę pieniężną w wysokości 5000 zł (art. 79b UO), a za chwilę (jak będzie nowa ustawa o odpadach) w ogóle nie będzie wymagana taka decyzja … (bez komentarza).

Biorąc pod uwagę zamieszanie w przepisach, jakość przepisów i ich niejednoznaczne interpretacje można powiedzieć, że prawie każdy przedsiębiorca jest „przestępcą”, tylko nie zawsze wie, który przepis narusza … Jestem pełna uznania dla wszystkich przedsiębiorców, że mimo tego działają i tworzą budżet krajowy i lokalny, a przecież łatwiej byłoby nic nie robić …i brać zasiłki … Przydałaby się ustawa „deregulacyjna” również w zakresie prawa ochrony środowiska …

Uwaga. Według interpretacji Ministerstwa Środowiska, dotychczasowe decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi (PGON) pozostają w mocy w zakresie innych odpadów niż te wytwarzane w czasie usług, dla których wymagana jest nowa decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami (PGO).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 17
[2] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145

Tematy powiązane

Wygaśnięcie decyzji
Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja
Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO?
Czy odpady wytworzone w siedzibie firmy można ująć w programie razem z odpadami wytworzonymi podczas usługi u klienta?
Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (27.02.2011)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , ,


komentarze 3

“Czy organ wydający decyzję powinien powiadomić, że decyzja straciła ważność?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:47, 17.06.2011:

    Wg projektu (z 20.05.2011 r.) ustawy o odpadach firmy usługowe nie będą musiały już mieć żadnej decyzji na wytwarzanie odpadów

  2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:14, 12.08.2011:

    Stanowisko MŚ (z 10.08.2011 r.) dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów – związane z niewdrożeniem tej dyrektywy w wymaganym terminie tj. do 12.12.2010 r.

  3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:55, 12.08.2011:

    Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 138/2011 r., poz. 809 – od 20.07.2011 r. zmienia przepisy dotyczące kar za niewykonanie obowiązków związanych z ewidencją odpadów i z przekazywaniem zbiorczych zestawień


Skomentuj...