Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy za emisję do powietrza ze smażalni należna jest opłata środowiskowa?

Pytanie: Czy należy naliczać opłaty środowiskowe za wprowadzanie emisji do powietrza dla obiektów gastronomicznych (w tym tzw. „mała gastronomia”), w których prowadzony jest proces smażenia, podsmażania (kotletów, kurczaków, ryb itd.) na różnym rodzaju tłuszczu? Jeśli tak, to w jaki sposób (dla smażonej na różnego rodzaju tłuszczu: ryby, kurczaka, schabowego itd.)? [Cz.M.]

Odpowiedź: Podmiot korzystający ze środowiska nie ponosi opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy:

  • prowadzi działania ratownicze (art. 2 ust. 2 pkt 2 POŚ);
  • jest osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą i nie musi posiadać pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza (art. 284 ust. 2 POŚ);
  • naliczona kwota na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł za półroczną łączną emisję do powietrza, wtedy jednak wykaz opłatowy należy złożyć (art. 289 ust. 1, art. 286 POŚ).

Poza tym nie ma żadnych zwolnień z obowiązku naliczenia półrocznych opłat za emisję substancji do powietrza (również za emisję substancji powstałych w wyniku smażenia potraw) i złożenia wykazów opłatowych do marszałka województwa i WIOŚ).

Tak więc wymóg opłatowy jest, ale niestety wskaźniki emisji są powszechnym problemem (nie tylko dla procesu smażenia) i nie są obecnie określane w przepisach prawnych.
Na podstawie art. 7 ust. 4 USZE może być wydane rozporządzenie określające sposoby ustalania wielkości emisji dla poszczególnych rodzajów instalacji, ale jeszcze takiego rozporządzenia nie ma.
Pozostaje więc ustalenie wielkości emisji na podstawie wykonanych pomiarów emisji z danej instalacji lub na podstawie literaturowych wskaźników emisji. Niestety, nie posiadam takich wskaźników, ale co do rodzaju substancji to podejrzewam, że z procesu smażenia emitowane będą m.in. tlenki azotu, dwutlenek węgla, tlenek węgla, pył, akroleina.

Uwaga. Instalacje stosowane w gastronomii na podstawie rozporządzenia [2] nie wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Natomiast na podstawie rozporządzenia [3] instalacje stosowane w gastronomii przystosowane do obsługi ponad 500 osób na dobę (łącznie na terenie jednego zakładu) wymagają zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza organowi ochrony środowiska, którym jest prawdopodobnie w tym przypadku starosta (patrz art. 378 ust. 1, 2 i 2a POŚ). Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia to 120 zł, a informacje wymagane w zgłoszeniu określa art. 152 ust. 2 POŚ.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 152, 378
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7

Tematy powiązane:

Definicja “instalacji” w przepisach o ochronie środowiska
Definicje “zakładu” w przepisach o ochronie środowiska
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?

Joanna Wilczyńska (03.04.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , ,


Jeden komentarz

“Czy za emisję do powietrza ze smażalni należna jest opłata środowiskowa?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:36, 22.01.2017:

    Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
    Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
    W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.


Skomentuj...