Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Silniki spalinowe w raporcie do KOBiZE

Pytanie: Do której tabeli raportu do KOBiZE wpisuje się dane z emisji z silników samochodowych ? [I.P.]

Odpowiedź: W rocznym raporcie do (KOBiZE), wymaganym na podstawie art. 7 ust. 1 USZE do końca lutego, w niektórych przypadkach nie podaje się emisji poszczególnych substancji.
W rozporządzeniu [2] określającym wzór raportu do KOBiZE jest na taki przypadek wzór w tabeli „19. Procesy spalania paliw w silnikach spalinowych”.

Tak jest w przypadku spalania paliwa w silniku spalinowym w tych samych przypadkach, dla których w wykazach opłatowych wg wzoru z rozporządzenia [3] nie podaje się emisji lecz tylko zużycie paliwa, czyli w przypadkach gdy stawki opłat za korzystanie ze środowiska są zryczałtowane odniesione do ilości spalonego paliwa w silniku spalinowym.

Dla takich silników spalinowych nie ma jednak odpowiedniej tabeli ani w Poradniku dotyczącym sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2011 rok, ani w samym systemie Krajowej bazy, do którego wprowadza się raport poprzez indywidualne konto. Uważam, że jedyna obecnie możliwość w takiej sytuacji, to dodatkowe wypełnienie zakładki „samochody” w formularzu dla “małych” podmiotów w formacie Excel pobranym ze strony internetowej KOBiZE z zakładki Raportowanie, który po wypełnieniu należy przesłać na adres mailowy raport@krajowabaza.kobize.pl.

Jeżeli jednak dla danego silnika nie ma ryczałtowej stawki opłatowej, to wówczas należy samemu (!) określić wskaźniki emisji oraz rodzaj i wielkość emisji poszczególnych substancji ze spalania paliwa i wówczas też w raporcie do KOBiZE podaje się emisję w kg/h w pozycji „Emisja z procesów poza instalacjami”. System przewiduje jednak podanie tych danych jedynie dla silników spalinowych używanych na terenie zakładu. W sytuacji takich silników spalinowych stosowanych poza zakładem (np. w samochodach) moim zdaniem obecnie nie ma możliwości podania w raporcie do KOBiZE wielkości emisji ze spalania paliwa.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – art. 6, 7, 59
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Tematy powiązane

Do końca lutego raport do KOBiZE

Joanna Wilczyńska (19.02.2012)
Temat dnia | 4 komentarze »
Tagi: , , , , , ,


komentarze 4

“Silniki spalinowe w raporcie do KOBiZE”
 1. 1 wlo napisał(a) 08:39, 21.02.2012:

  Dziwne to jest trochę… Te „formularze” dla „małych” – niezgodne z prawem… Ale zużycie paliw przez środki transportu – jest!
  Prawo – rozporządzenie w sprawie wzoru formularza – wyraźnie wskazuje, ze te dane powinny się znaleźć w raporcie rocznym, bo jest na to miejsce – tabela 19 – jednak w Krajowej bazie miejsca na t ę trabelę nie ma…
  Naprawdę dziwne podejście do prawa…
  Czy może kadra cieniutka?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:35, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:46, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:52, 16.11.2022:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...