Śmiało! Zadaj pytanie tu:


  • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenie odpadowe a użytkowanie

Pytanie: Pytanie dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – tworzywa sztuczne i makulatura. Starosta wymaga wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w którym ma odbywać się zbieranie, powołując się na zapis art. 42.1.10: “informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów”. Czy faktycznie ma takie prawo? czytaj więcej »

15.12.2013

Decyzja środowiskowa

Chociaż określenie “decyzja środowiskowa” nie znajduje się w żadnych przepisach prawnych, to często jest stosowane w mediach, a nawet w urzędach i w umowach. Aby uniknąć nieporozumienia, warto więc wiedzieć, jaka decyzja pod tą nazwą się kryje.

czytaj więcej »

01.12.2013

Wykorzystanie odpadów ziemi i gleby

Pytanie: Mam pole 2 ha grunt rolny kl. IV i V,w dobrym położeniu, przy drodze, w pobliżu terenów inwestycyjnych. Już kilka razy zgłaszały się do mnie firmy budowlane z propozycją przekazania mi sporych ilości gleby i ziemi jako osobie fizycznej do  wykorzystania na własne cele, żebym rozprowadził ją na swoim polu. czytaj więcej »

06.10.2013

Zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: Czy firma, która wytwarza odpady w wyniku świadczenia usług w siedzibie klienta i przywozi je do magazynu odpadowego, który znajduje się w siedzibie firmy, celem nazbierania odpowiedniej partii transportowej  musi mieć pozwolenie na zbieranie odpadów? czytaj więcej »

17.09.2013

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Pytanie: Czy zezwolenie na przetwarzanie odpadów może być przyznane jedynie przedsiębiorcom? Czy można najpierw otrzymać takie zezwolenie, a dopiero później otworzyć działalność? czytaj więcej »

22.07.2013

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia

Pytanie: Czy dla firmy (przemiałowni) przetwarzającej (odzyskującej) popioły i żużle jako mieszanki do produkcji cementów, która zwiększa zakres odpadów, ale nie zmienia aparatury, a posiadała już wcześniej podobne zezwolenie na odzysk, jest wymagany DOŚ? czytaj więcej »

09.06.2013

Pozwolenie z zezwoleniem dla odpadów

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą o odpadach stosowanie w zakładzie destylarki do rozpuszczalników wyłącznie na własny użytek wymaga pozwolenia na przetwarzanie odpadów ? Stara ustawa zakładała możliwość odzysku w ramach pozwolenia na wytwarzanie, ale w nowej ustawie nie mogę się doszukać podobnego przepisu. proszę o poradę. czytaj więcej »

28.04.2013

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Pytanie: Bardzo proszę o pomoc w interpretacji art 41 ust 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. czy w świetle tego artykułu priorytetem co do rozpatrzenia przez właściwy organ (czyli marszałka województwa) będzie to samo miejsce prowadzenia zbierania i przetwarzania odpadów czy należy uwzględnić również kwalifikację przedsięwzięć (czyli rozpatrując oddzielnie zbieranie i przetwarzanie kwalifikowałyby się one do starosty – to w przypadku prowadzenie ich w tym samym miejscu powinny zostać skierowane do starosty czy do marszałka?). czytaj więcej »

23.04.2013

Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?

Nowe przepisy miały ograniczyć wymagania formalno-prawne dla wytwarzanych odpadów. Tymczasem czytaj więcej »

20.03.2013

R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach

Pytanie: Art.222 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (UO2) mówi, że określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12. czytaj więcej »

11.03.2013