Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie z zezwoleniem dla odpadów

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą o odpadach stosowanie w zakładzie destylarki do rozpuszczalników wyłącznie na własny użytek wymaga pozwolenia na przetwarzanie odpadów ? Stara ustawa zakładała możliwość odzysku w ramach pozwolenia na wytwarzanie, ale w nowej ustawie nie mogę się doszukać podobnego przepisu. proszę o poradę. czytaj więcej »

28.04.2013

Odzysk R14 i R15 poza instalacją

Pytanie: Żużle i popioły paleniskowe, a także gruz betonowy do tej pory można było wykorzystać poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R14 (utwardzanie powierzchni). Można było także przekazać je osobom  fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby (również R14).
W myśl nowej ustawy wykorzystanie tego rodzaju odpadu to przetwarzanie. Jaki zastosować proces odzysku do tego rodzaju odpadów? czytaj więcej »

10.03.2013

Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie

Pytanie: Czy po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach mogę zmienić obowiązującą Decyzję tylko po kątem ilości przyjmowanych odpadów? czytaj więcej »

27.02.2013

Nadwyżki za rok 2013 już nie uwzględnisz

Zmiana przepisów dla wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach i produkty takie jak opony i oleje smarowe (wymienione w UPROD) oraz dla organizacji odzysku. czytaj więcej »

12.02.2013

Dotychczasowy odzysk R14 i R15

Pytanie: W myśl starej ustawy o odpadach, wytwarzanie paliw alternatywnych było działalnością w zakresie odzysku odpadów w procesie R15. Do którego procesu odzysku można zaliczyć wytwarzanie paliw alternatywnych w nowej ustawie o odpadach po usunięciu R15? czytaj więcej »

27.01.2013

Zmiana zezwolenia

Pytanie: Czy starosta, niebędący prezydentem miasta na prawach powiatu, wydając decyzję na zmianę zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów jest obowiązany za każdym razem, kiedy prowadzi takie postępowanie, zasięgnąć opinii właściwego ze względu na miejsce odzysku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta? czytaj więcej »

15.11.2012

Odpady w firmie budowlanej

Pytanie: dotyczy Programu Gospodarki Odpadami w firmie budowlanej. Mam firmę zajmującą się budową i remontem dróg, firma działa od 2006 roku i do tej pory nie zostały załatwione kwestie programu gospodarki odpadami a co za tym idzie sprawozdań odpadowych.
Co mnie czeka w kwestii kar i od czego się zabrać oraz w którym momencie składać dokumenty w kontekście projektu zmiany ustawy o odpadach? czytaj więcej »

28.08.2012

Przemiał i regranulat z tworzyw sztucznych

Pytanie dotyczy pośrednictwa w handlu opakowaniami z tworzyw sztucznych tj. np. firma A odzyskuje i miele tworzywa, a następnie pakuje i przygotowuje do transportu, a firma B przetwarza te tworzywa. Czy na pośredniczenie między tymi firmami potrzebne są zezwolenia, jeśli tak to jakie? czytaj więcej »

16.08.2012

Pellet z odpadów tartacznych

Pytanie: Pytanie dotyczy zakupów odpadów tartacznych z obróbki drewna np. kora, odpady drzewne, opoły, odpady z odsiewu trocin. Chcę przerabiać je na pellet drzewny. Jakie mam uzyskać zezwolenia o jakich kodach i jak nazwać proces przetwarzania, co z transportem – czy też pozwolenie. Jak ma wyglądać wniosek i do kogo się go składa. czytaj więcej »

08.07.2012

Wytwarzanie i odzysk odpadów

Pytanie: Firma prowadzi działalność usługową w branży projektowo- budowlanej. W biurze wykonywane są projekty, podczas których powstają odpady czytaj więcej »

13.05.2012