Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odpady w firmie budowlanej

Pytanie: dotyczy Programu Gospodarki Odpadami w firmie budowlanej. Mam firmę zajmującą się budową i remontem dróg, firma działa od 2006 roku i do tej pory nie zostały załatwione kwestie programu gospodarki odpadami a co za tym idzie sprawozdań odpadowych.
Co mnie czeka w kwestii kar i od czego się zabrać oraz w którym momencie składać dokumenty w kontekście projektu zmiany ustawy o odpadach? czytaj więcej »

28.08.2012

Węzeł betoniarski

Pytanie: Firma prowadzi węzeł betoniarski ze zbiornikami cementu o pojemności 50 m3. Z obliczeń wynika, że emisja pyłów spełnia warunek 0,1 x D1. Czy w tej sytuacji organ właściwy do wydania decyzji pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza powinien wydać decyzję bez określania emisji dopuszczalnej pyłów, czy też może obowiązuje jedynie zgłoszenie, a może jeszcze inne rozwiązanie? Nadmieniam, że brak emisji innych substancji do powietrza. czytaj więcej »

27.08.2012

Spalanie odpadów płyt HDF

Pytanie: Czy możliwe jest spalanie płyty HDF nie zawierającej metali ciężkich oraz związków fluorowcoorganicznych w elektrociepłowni. Czy płyta HDF może być traktowana jako odpad z drewna? czytaj więcej »

24.08.2012

Badania, rozwój i testowanie

W przypadku instalacji stosowanych do badań, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych niektóre przepisy z zakresu ochrony środowiska określają odstępstwa. czytaj więcej »

23.08.2012

Odchody zwierząt futerkowych to produkt uboczny

Odchody zwierząt futerkowych według obecnych przepisów krajowych są odpadami. czytaj więcej »

23.08.2012

Wygaśnięcie pozwolenia

Pytanie: Jak należy odczytywać zapis art. 193 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska w brzmieniu: „Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie.”? czytaj więcej »

21.08.2012

Przemiał i regranulat z tworzyw sztucznych

Pytanie dotyczy pośrednictwa w handlu opakowaniami z tworzyw sztucznych tj. np. firma A odzyskuje i miele tworzywa, a następnie pakuje i przygotowuje do transportu, a firma B przetwarza te tworzywa. Czy na pośredniczenie między tymi firmami potrzebne są zezwolenia, jeśli tak to jakie? czytaj więcej »

16.08.2012

Czy jest to system kanalizacyjny ?

Pytanie: Ścieki są wprowadzanie z trwałej, nieprzepuszczalnej powierzchni dróg i parkingów, do ziemi poprzez system rozsączający. czytaj więcej »

16.08.2012

Selektywnie zebrane odpady komunalne

Pytanie: Gmina postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. czytaj więcej »

16.08.2012

Zgłoszenie instalacji energetycznych

Pytanie: Mam pytanie odnośnie zgłoszenia eksploatacji instalacji wprowadzającej do powietrza gazy i pyły. Energia wytwarzana podczas spalania paliw jest przeznaczona do celów grzewczych w sezonie zimowym. czytaj więcej »

12.08.2012