Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED

Pytanie: Jesteśmy dużym zakładem papierniczym. W związku z tym mam pytanie w kontekście wdrożenia nowej Dyrektywy IED. Czy restrykcyjne przepisy związane ze standartami emisyjnymi będą obowiązywać od 7 stycznia 2014 , czy od 1 stycznia 2016r.?
W kontekście nowej Dyrektywie IED wszystkie instalacje , które juz posiadają pozwolenie zintehrowane będą musiały mieć je dostosowane do wymogów Dyrektywy IED do 7 stycznia 2014 roku. Proszę o informacje jakie to mają być wymogi. czytaj więcej »

12.10.2011

Trociny to produkt uboczny czy odpad?

Pytanie: Nasza firma zajmuje się produkcją podłóg z litego drewna. Powstaje przy tym dość dużo trocin, kory i drobnych odpadów drewnianych, które częściowo spalamy, ale w większości sprzedajemy. Odbiorcy (zarówno firmy jak i osoby indywidualne) również je spalają albo używają do podsypywania drzew w ogrodzie. Mój problem polega na tym czy można uznać je za “produkt uboczny”? czytaj więcej »

11.10.2011

Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego

Pytanie: Otrzymując w 2007 r. pozwolenie zintegrowane umieszczono w nim zapis, że urząd wymaga: ” Przedłożenia raportu z realizacji ustaleń niniejszej decyzji po 5-ciu latach od przystąpienia do eksploatacji instalacji”. Co powinien zawierać taki raport oraz gdzie znaleść wytyczne? W ustawie jest mowa o przeprowadzeniu kontroli z realizacji ustaleń ale przez urzad wydający decyzję i tez nie nie ma mowy, co taki raport powinien zawierać. czytaj więcej »

11.10.2011

Kwalifikacja biomasy przez URE na cele energetyczne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 4.10.2011 r. podał do wiadomości na stronie www.ure.gov.pl Informację (nr 30/2011) w sprawie kwalifikacji biomasy na cele energetyczne, o następującej treści: czytaj więcej »

10.10.2011

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do przerobu kopalin

Pytanie: Czy firma kamieniarska powinna zostać zaliczona do przedsięwzięc jako instalacja do przerobu kopalin?  Firma kamieniarska (wytwarzająca nagrobki) została potraktowana na etapie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko – instalacja do przerobu kopalin, co skutkowało zawieszeniem postępowania do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. czytaj więcej »

09.10.2011

Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji

Pytanie: Jak w zgłoszeniu instalacji do magazynowania i przeladunku oleju napędowego ( zakladowa stacja do tankowania własnych maszyn) zlozona ze zbiornika naziemnego dwupłaszczowego i dystrybutora, określić wykaz źródeł emisji , środków technicznych, mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o ktorym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządania emisjami gazów cieplarnianych? czytaj więcej »

07.10.2011

Odzysk wg projektu nowej ustawy o odpadach

Pytanie: Moje pytanie dotyczy odzysku odpadów. Za ponad rok wygasa naszej firmie pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie, transport i odzysk odpadów. czytaj więcej »

04.10.2011

Sukcesja pozwolenia przy przekształceniu spółki

Pytanie: Kiedy w przypadku przekształcenia spółki jawnej w komandytową należy poinformować o zaistniałej zmianie osobowości prawnej organ wydający decyzję  dot. pozwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów, przed rejestracją w sądzie czy też po? czytaj więcej »

02.10.2011