Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Emisja CO2 w sprawozdaniach

Pytanie: Mam pytanie w kwesti raportowania wielkości emisji CO2 do sprawozdań opłatowych , PRTR i KOBiZE. Wielkość emisji do sprawozdań opłatowch jest określona na podstawie ciągłych i okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza. Natomiast wielkośc emisji dwutlenku węgla raportowana do KOBiZE i PRTR jest określona na podstawie planu monitorowania dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Czy w związku z tym jest to poprawne? czytaj więcej »

30.12.2011

Ważne zmiany przepisów dla stacji paliw

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie czytaj więcej »

29.12.2011

Gromadzenie śmieci na posesji

Pytanie: Na terenie prywatnej nieruchomości od kilku lat sukcesywnie gromadzą się smieci. Właściciel nieruchomości będący jednocześnie posiadaczem odpadów, nie ma zadnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Ilość i rodzaj odpadów nie daje tez podstaw do uznania, ze mogą być wykorzystywane na własne potrzeby. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajduje się owa nieruchomość przeznaczony jest wyłącznie pod budownictwo mieszkalne. Do gminy wplynely liczne skargi i wnioski o usuniecie odpadów. Kto zobowiązany jest do rozwiązania problemu składowania odpadów i w jaki sposób? Jak przeciwdziałać pogarszaniu stanu środowiska bez dodatkowych kosztów? czytaj więcej »

28.12.2011

Stare derogacje a dyrektywa IED

Pytanie: W Zakładzie Ciepłowniczym zainstalowane są trzy kotły wodne opalane węglem typu WR. Suma mocy kotłów wynosi ponad 50 MW (w paliwie) – instalacja posiada pozwolenie zintegrowane. Jeden z kotłów – WR-10 o mocy w paliwie 14,87 MW został zgłoszony do derogacji (20000 h pracy do dnia 31 grudnia 2015 r.). Wykorzystanie 20000 h przez kocioł WR-10 przewidywane jest na rok 2013. Czy po wykorzystaniu limitu godzin pracy konieczna jest fizyczna likwidacja kotła? Czy jest możliwa dalsza eksploatacja jednostki kotłowej po modernizacji (kotła i instalacji oczyszczania spalin) i ponownej rejestracji jako jednostki nowej? Jeśli tak, jakie będą obowiązywać standardy emisji dla wymienionego kotła? czytaj więcej »

27.12.2011

Emisja ze spalania paliw w samochodach

Pytanie: Firma transportowa zarejestrowana w Polsce , większość usług realizuje wożąc towary za granicę i przywożąc towary do Polski. Samochody tankują paliwo wyłącznie w Polsce. Jak wyliczyć i udokumentować wielkość emisji podczas transportu na terenie Polski? czytaj więcej »

21.12.2011

Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: W ciągu roku wytwarzam więcej niż 5 ton (około 50 ton) odpadów innych niż niebezpieczne (17 04 07) w tej sytuacji nie muszę uzyskiwać zezwolenia na wytwarzanie odpadów a jedynie przedstawić o tym informacje. Problem polega na tym że odpady te transportuje do odbiorcy oddalonego ode mnie o niecałe 200 m, czy wobec tego muszę ubiegać się o pozwolenie na transport? Gdybym posiadał zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub PGON mógłbym ująć tam transport, co jednak w takim przypadku? czytaj więcej »

21.12.2011

Jeden czy dwa zakłady?

Pytanie: Jesli zaklad ( na wsi ), który powstał w wyniku połączenia trzech zakładów o tym samym profilu produkcji, przedzielony jest drogą gminną (jest jeden podmiot i adres zakladu) czy rozpatrujac wniosek o pozwolenie powietrzne organ potraktować moze taki zaklad jako jeden czy dwa ?? czytaj więcej »

14.12.2011