Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Dotychczasowy odzysk R14 i R15

Pytanie: W myśl starej ustawy o odpadach, wytwarzanie paliw alternatywnych było działalnością w zakresie odzysku odpadów w procesie R15. Do którego procesu odzysku można zaliczyć wytwarzanie paliw alternatywnych w nowej ustawie o odpadach po usunięciu R15? czytaj więcej »

27.01.2013

Wzory wykazów opłatowych

Pytanie: Czy przy dokonywaniu opłat za korzystanie ze środowiska nadal obowiązują druki z rozporządzenia MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat? czytaj więcej »

24.01.2013

Raporty do KOBiZE za rok 2012

Zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) określone są w art. 3 USZE. Na podstawie art. 4 USZE wykonywanie tych zadań powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie, który jest nadzorowany przez Ministra Środowiska. czytaj więcej »

20.01.2013

Odcieki z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła od 13.01.2013 r. wiele zmian głównie dla posiadaczy odpadów wydobywczych. czytaj więcej »

17.01.2013

Co z opłatami środowiskowymi?

Pytanie: Czy opłaty środowiskowe (emisja woda ścieki odpady) od 2013 roku do końca roku 2016 rozliczane będą rocznie zgodnie z zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ale czy od 2017 roku będą obowiązywały zmiany wprowadzone przez ustawę o systemie zarządzania emisjami z dnia 17 lipca 2009 r.? czytaj więcej »

13.01.2013

Składowiska – kryteria dla odpadów

Od 11 stycznia 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu czytaj więcej »

11.01.2013