Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję ze spalania biomasy

Pytanie: W internecie można spotkać się z sformułowaniem neutralna emisja CO2 np. przy współspalaniu osadów ściekowych. Czyli dajmy na to że w piecu wraz z węglem spala się 10% paliwa alternatywnego jakim jest odpowiednio wysuszony osad ściekowy. W takim razie, jakie korzyści będzie miała taka instalacja? Czy będzie miała mniejsze koszty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji CO2 (w tym przypadku minus 10%)? Jak wygląda sprawa opłat za spalanie energii odnawialnej? czytaj więcej »

27.07.2011

Wielkie czyszczenie ustaw w zakresie odpadów

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – została ogłoszona 25.07.2011 r. w Dz. U.  Nr 152/2011 r. , poz. 897. czytaj więcej »

27.07.2011

Opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku świadczenia usług

Pytanie: Mam pytanie odnośnie wyliczania opłaty za korzystanie ze środowiska. Czy opłacie podlegają klimatyzatory w pojazdach silnikowych? Czy traktowane jest to jako emisja niezorganizowana? Czy firma, która posiada na swoim wyposażeniu samochody wyposażone w klimatyzatory musi wyliczać opłatę za korzystanie że środowiska z ilości zużytego czynnika chłodniczego w tych samochodach, tak jak mam to miejsce w klimatyzatorach zainstalowanych w pomieszczeniach? Co w przypadku gdy samochody i zainstalowana w nich klimatyzacja serwisowane są w firmach zewnętrznych, które świadczą taką usługę na rzecz firmy, która jest posiadaczem samochodów? czytaj więcej »

19.07.2011

Opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku stawów rybnych

Pytanie: Ścieki oczyszczane są w oczyszczalni, następnie oczyszczone ścieki są wykorzystywane do zasilania rybnych stawów hodowlanych i do zasilania tych stawów pobierana jest też woda z rzeki. Następnie do rzeki odprowadzana jest mieszanina wody i oczyszczonych ścieków, to czy w takim przypadku trzeba wnosić opłatę za wprowadzanie ścieków? czytaj więcej »

17.07.2011

Kwalifikacja instalacji z piecem do polimeryzacji

Pytanie: Posiadam piec do polimeryzacji farby proszkowej opalany gazem ziemnym. Do jakiego rodzaju instalacji to zaliczyć instalacje spalania paliw, czy do instalacji technologicznej? czytaj więcej »

13.07.2011

Zmiana zgłoszenia instalacji spawania

Pytanie: Moje pytanie dot. emisji z procesu spawania. Posiadamy dwa stanowiska spawalnicze (emisja zorganizowana). W I półroczu tego roku zwiększyło się zużycie drutu spawalniczego z powodu zmiany metody spawania (zakupiono nową spawarkę, nadal są dwa stanowiska), a zużycie elektrod zmalało. Jakie kroki należy podjąć w przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów emisji z procesu spawania w stosunku do wartości podanych w zgłoszeniu instalacji? czytaj więcej »

12.07.2011

Nowe kary za brak zbiorczego zestawienia danych o odpadach

Pytanie: Czy w nawiązaniu do zmian w zakresie kar za brak albo nieprawidłową ewidencję odpadów oraz zbiorcze zestawienie danych odpadach, złożenie po 20 lipca zaległych, za rok 2009 i 2010, zbiorczych zestawień danych o odpadach będzie skutkowało wymierzeniem kary w „starej” wysokości? czytaj więcej »

11.07.2011

Konto w Krajowej bazie – aktualizacja danych

KOBiZE informuje: czytaj więcej »

07.07.2011

Mniejsze kary za ewidencję odpadów i zbiorcze zestawienie

Od 20.07.2011 r. zmianie ulegają kary za brak albo nieprawidłową ewidencję odpadów oraz zbiorcze zestawienie danych odpadach. czytaj więcej »

05.07.2011

Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2

Pytanie: Mam pytanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi o spalanie biogazu oraz emisję CO2. Do tej pory płaciliśmy za tlenki azotu. Nie płaciliśmy za CO2. W Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. nr 130) wymieniono gazy cieplarniane a jednym z nich jest CO2. W cenniku do opłat za korzystanie ze środowiska została przedstawiona stawka za CO2. Z tego co mi wiadomo w wyniku spalania jednym z produktów końcowych jest CO2. Stąd moje pytanie.
1. Czy oczyszczalnie ścieków wykazują lub powinny wykazywać  ilość emitowanego CO2.
2. Na jakiej podstawie lub w jaki sposób ustalić  ilość emitowanego CO2 na oczyszczalni ścieków? czytaj więcej »

03.07.2011