Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Są nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2011

Zrezygnowano z projektowanych dwóch nowych rozporządzeń dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska od 2011 r. – w jednym projektowane były 4 stawki za składowanie odpadów, a w drugim stawki za emisję substancji do powietrza, ścieki i pobór wody.
Pozostało więc do stosowania za korzystanie ze środowiska w 2011 r. dotychczasowe rozporządzenie [2] z 2008 r., ale oprócz stawek. czytaj więcej »

28.10.2010

Czy można wykorzystać pozwolenie na wytwarzanie odpadów Spółki Akcyjnej w przypadku wydzielenia z niej kilku spółek?

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku wydzielenia się ze Spółki Akcyjnej 5-ciu Spółek z o.o. Spółka Akcyjna posiada pozwolenie na wytwarzanie i magazynowanie odpadów (oraz transport niektórych odpadów własnych do miejsca magazynowania – odpady te mogą powstać na terenie kraju podczas prowadzonej działalności własnej). Nowo powstałe spółki będą posiadać ten sam adres co podzielona Spółka Akcyjna.

Powołując się na artykuł 25 ustawy o odpadach, który brzmi:

1. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.
2. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia

czy nowo powstałe podmioty mogą wyręczyć się gospodarowaniem swoich odpadów i zlecić to Spółce Akcyjnej, która posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, czy muszą występować o decyzje samodzielnie? [E.N.]

czytaj więcej »

27.10.2010

Gdzie szukać aktów prawnych

W Internecie znajdzie się prawie wszystko, ale nie do każdej informacji można mieć zaufanie. Jest to szczególnie istotne, gdy potrzebne są aktualne przepisy prawne. Od lat korzystam z różnych baz aktów prawnych dostępnych bezpłatnie w Internecie, więc podzielę się tutaj tą wiedzą. Poniżej podaję opis niektórych baz. czytaj więcej »

26.10.2010

Czy nasze odpady selektywnie zebrane są palne?

Pytanie

1) Pierwsze moje pytanie dotyczy niejasnych zapisów w art. 55 ustawy o odpadach:

zakazuje się składowania odpadów:
– palnych selektywnie zebranych (zapis obowiązuje od 2011)
– ulegających biodegradacji selektywnie zebranych (zapis obowiązuje od 2013).

Pytanie dotyczy zapisu „palnych selektywnie zebranych”. Proszę o opinię, czy ten zapis dotyczy selektywnie zebranych, wygenerowanych z odpadów komunalnych np. tworzywa sztuczne, papier, czy dotyczy wszystkich odpadów nawet przemysłowych np. o kodzie 03 03 07 Mechanicznie wydzielony odrzut z makulatury, który my przekazujemy na składowisko? Zaznaczam, że odpad spełnia kryteria przyjęcia na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne konkretnie załącznik nr 4 rozporządzenia. Jest dla niego wyznaczone miejsce magazynowania, ale ten odpad jest o wilgotności 50% i jest mieszaniną różnego rodzaju folii, zszywek, drutów, taśm klejących, czyli tego wszystkiego co może pozostać po wodnym roztworzeniu makulatury, kartonów. Jakie jest Pani stanowisko w sprawie zapisu selektywnie zebrane, czy dotyczy to naszych odpadów, czy chodzi o komunalne? [H.G.]

2) Drugie pytanie dotyczy palności odpadów. Jak stwierdzić czy nasze odpady są palne? Jakie rozporządzenie określa tę kwestię? [H.G.] czytaj więcej »

24.10.2010

Skróty ustaw i innych aktów prawnych

Zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych, wraz z oznaczeniem roczników, numerów i pozycji dzienników urzędowych, w których zostały one ogłoszone, określone zostały w Zasadach techniki prawodawczej [1]. Takie zasady stosowane są w samych aktach prawnych i powinny być też stosowane w decyzjach administracyjnych i innych oficjalnych dokumentach. Natomiast poza nimi np. na tym blogu jak i na innych stronach Internetu, w prasie, w różnych opracowaniach itd. często dla aktów prawnych stosuje się mocno skrócony tytuł albo skrót literowy, co nigdzie nie jest regulowane poza normami językowymi. Jednak w praktyce wygląda to tak, że każdy używa swoje skróty aktów prawnych nie stosując żadnych norm językowych. Dobrze jest jednak wtedy podać objaśnienie zastosowanego skrótu. czytaj więcej »

23.10.2010

Czy musimy mieć zezwolenie na zbieranie wytworzonych przez nas odpadów poza miejscem wytworzenia?

Pytanie

Nasz firma prowadzi działalność w zakresie eksploatacji instalacji, która obejmuje swoim zasięgiem obszar siedmiu powiatów. Odpady, które wytwarzamy w związku z eksploatacją własnej instalacji, przed wysłaniem do odbiorcy finalnego zbierane są na terenie siedziby firmy, w celu przygotowania ich do wysyłki. Czy w związku z tym musimy oprócz pozwoleń na wytwarzanie odpadów, posiadać również zezwolenie na zbieranie własnych odpadów, poza miejscem ich wytworzenia? Transportujemy odpady własnymi środkami transportu. [D.B.] czytaj więcej »

21.10.2010

Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji?

Pytanie

1.Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kod mamy w decyzji, ale magazynujemy go na innym miejscu niż w decyzji? [H.G.]

2. Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji i magazynujemy go na jakimś miejscu magazynowania oczywiście niewskazanym w decyzji? Po prostu powstał nam nowy kod odpadu i magazynujemy go. [H.G.] czytaj więcej »

10.10.2010

Ogłoszony jest jednolity tekst ustawy o odpadach

Wczoraj w Dzienniku Ustaw [1] został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ten tekst jednolity uwzględnia wszystkie obowiązujące dziś dotychczasowe zmiany ustawy o odpadach wynikające z przepisów ogłoszonych przed 23 sierpnia 2010 r.,
czytaj więcej »

06.10.2010