Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska zamieścił na stronie Internetowej MŚ liczne ważne WYJAŚNIENIA przepisów ustawy o odpadach czytaj więcej »

26.08.2010

Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa

Od 25 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010 r., poz. 963 dotycząca:

budowli przeciwpowodziowych, którymi są: kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, stopnie wodne i zbiorniki retencyjne posiadające retencję powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe, wrota przeciwsztormowe, wrota przeciwpowodziowe, kierownice w ujściach rzek do morza oraz budowle ochrony przed powodzią morską – wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie

inwestorów, którymi są: RZGW, urząd morski, województwo, powiat, gmina lub partner prywatny (w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), realizujących inwestycję

czytaj więcej »

24.08.2010

Nowe wymagania dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku

Od 20 września 2010 r. obowiązują zmiany wprowadzone przez ustawę [1] do POŚ dotyczące zakładów o zwiększonym i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, m.in. (nowości są pogrubione): czytaj więcej »

24.08.2010

Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska

Opłacie skarbowej według art. 1 ustawy [1] podlega m.in.:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

czytaj więcej »

22.08.2010

Grzywny – nowe wykroczenia karane przez WIOŚ mandatem

Rozporządzenie [1] rozszerza od 31 sierpnia 2010 r. wykaz wykroczeń, za które Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. czytaj więcej »

22.08.2010

Nowe przepisy dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137/2010 r., poz. 924) obowiązuje od 13 sierpnia 2010 r. i zastępuje dotychczasowe (Dz. U. Nr 134/2002 r., poz. 1140, ze zm.). czytaj więcej »

19.08.2010

Czy butelki zwrotne można przekazać jako odpad szklany?

Pytanie: Mam pytanie z zakresu odpadów. Posiadamy około 5 tys. szklanych butelek 0,33 l (zwrotne ) po wodzie mineralnej. Czy butelki zwrotne można przekazać jako odpad szklany? Jeśli tak, to pod jakim kodem? (W.M.) czytaj więcej »

19.08.2010

CO2 oraz SO2+NOx – kolejne wersje projektów ustaw

11 sierpnia zostały przekazane pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów 2 projekty nowych ustaw. czytaj więcej »

18.08.2010

Usuwanie skutków powodzi, wiatru, osunięć i innych żywiołów

Dzisiaj została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i od dzisiaj obowiązuje kolejna ustawa pomocna w usuwaniu skutków żywiołów: czytaj więcej »

16.08.2010

Powodzie w sierpniu 2010 – specustawy i rozporządzenie

Dzisiaj zostały ogłoszone i od dzisiaj obowiązują: czytaj więcej »

13.08.2010