Śmiało! Zadaj pytanie tu:


  • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Obwód drzewa z kilkoma pniami

Pytanie: Jak interpretować przepisy ustawy o ochronie przyrody – co przyjmuje się za obwód pnia drzewa – każdy pień osobno, czy sumę obwodu pnia najgrubszego oraz połowę sumy pozostałych obwodów? [D]

Odpowiedź: Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm ma kilka pni, to w zależności od celu należy podać:

obwód każdego z tych pni – we wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (art. 83b ust. 1 pkt 5 lit. a  UOP),

obwód każdego z tych pni – w zezwoleniu na usunięcie drzewa (art. 83d ust. 1 pkt 4 lit. a  UOP),

– sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni – do naliczenia opłaty za usunięcie drzewa w zezwoleniu na usunięcie drzewa (art. 85 ust. 2 pkt 1 UOP).

Jeżeli suma obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni nie przekracza odpowiednio 75/50 cm, to moim zdaniem nie nalicza się opłaty za usunięcie drzewa w celu określonym w art. 86 ust. 1 pkt 7 UOP:

Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (UOP) – Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.

Tematy powiązane

Opłaty i kary w 2016 za usuwanie drzew i krzewów
Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów
Stawki opłat i kar na rok 2015 – drzewa, krzewy, zieleń
Nasadzenia w zamian za wycinkę
Przesadzenie drzewa

Joanna Wilczyńska (29-05-2016)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Obwód drzewa z kilkoma pniami”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 19:22, Wrzesień 3rd, 2016:

    Od 29.08.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1354), w którym są określone:
    1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia (na wysokości 130 cm) oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (szybko, umiarkowanie, wolno, bardzo wolno rosnące);
    2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.


Skomentuj...