Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Plany monitorowania CO2 i zezwolenia

Od 2013 r. stosować trzeba nowe przepisy dotyczące monitorowania emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2) w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych czytaj więcej »

30.11.2012

Od 2013 r. opłaty z POŚ po nowemu?

Senat przyjął dzisiaj bez poprawek ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce [1], a więc od 2013 r. obowiązywać będą zmiany POŚ w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska czytaj więcej »

29.11.2012

Deklaracje – odpady komunalne

Pytanie: Zwracam się  z zapytaniem o Pani stanowisko w kwestii składania deklaracji o wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r. czytaj więcej »

25.11.2012

Zmiana zezwolenia

Pytanie: Czy starosta, niebędący prezydentem miasta na prawach powiatu, wydając decyzję na zmianę zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów jest obowiązany za każdym razem, kiedy prowadzi takie postępowanie, zasięgnąć opinii właściwego ze względu na miejsce odzysku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta? czytaj więcej »

15.11.2012

Dotrzymanie standardów LZO

Pytanie: Chciałbym zapytać Panią, czy nie dysponuje interpretacją/danymi rzeczywistymi w postaci pozwolenia itp, które pokazywałyby praktyczne zastosowanie par. 39 rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych czytaj więcej »

11.11.2012

Ewidencja emisji do powietrza

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie kwestii obowiązku prowadzenia ewidencji, skąd wynika że po 31.12.12 ona już nie będzie wymagana przez ustawę? czytaj więcej »

08.11.2012