Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

W jakich przypadkach należna jest opłata za deszczówkę?

Wody opadowe i roztopowe, potocznie zwane deszczówką, czasem są uznawane za ścieki, a czasem nie.

Opłaty za deszczówkę należy wnieść na konto urzędu gminy albo PWiK, czasem na konto urzędu marszałkowskiego, ale nie zawsze …

Ustalenie tego nie zawsze jest proste, a w pytaniu brak jest szczegółów, więc spróbuję odpowiedzieć ogólnie na to pytanie . czytaj więcej »

27.02.2010

Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja

Ostatnia nowelizacja ustawy o odpadach, która wejdzie w życie 12 marca 2010 r., wprowadza m.in. zmiany dla prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych. czytaj więcej »

26.02.2010

Wartości odniesienia – zaostrzone średnioroczne dla SO2

Nowe rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87) znacznie zaostrzyło średnioroczne normy nie tylko dla metali ciężkich: arsenu, kadmu i niklu, ale również dla dwutlenku siarki. Z tą jednak różnicą, że obniżone średnioroczne wartości odniesienia dla SO2 z 30 μg/m3 na 20 μg/m3 obowiązują już od 3 lutego 2010 r. czytaj więcej »

25.02.2010

Przegląd prasy i Internetu

Mam zamiar co jakiś czas prezentować ciekawe i ważne informacje oraz artykuły. Po prawej stronie na mojej stronie znajduje się dział „Polecam”, będą się tam pojawiać linki do stron związanych z tematyką ochrony środowiska, prawa, ekologii itp. Dziś prezentuję najważniejsze odnośniki z dwóch tygodni. czytaj więcej »

19.02.2010

Dla arsenu, kadmu i niklu i ich związków od 2013 r. wartości odniesienia ostrzejsze niż poziomy docelowe dla tych metali

Zaostrzono przepisy dotyczące metali ciężkich: arsenu, kadmu i niklu. Średnioroczne wartości odniesienia będą od 2013 r. znacznie obniżone. czytaj więcej »

19.02.2010

CO2 – projekt nowej ustawy

Nowy projekt ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych czytaj więcej »

13.02.2010

SO2 + NOx – projekt nowej ustawy

Wkrótce emisja SO2 i NOx będzie też objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji. Ukazał się projekt ustawy długo przygotowywany w Ministerstwie Środowiska. Do konsultacji społecznej podana została właśnie kolejna, nowa wersja projektu.

czytaj więcej »

12.02.2010

Sposób rozliczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazały się dzisiaj skrócone wyjaśnienia. Dotyczą one sposobu, który należy stosować do rozliczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. czytaj więcej »

10.02.2010

Wartości odniesienia – wyjaśnienia Ministerstwa w sprawie

Ministerstwo Środowiska wydało komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia. Wyjaśnia w nim możliwość uzyskania daty wstecznej dla pozwoleń na emisję substancji do powietrza (§ 6). Dzięki czemu nie trzeba będzie naliczać opłaty podwyższonej o 500 % za okres bez wymaganego pozwolenia.
czytaj więcej »

06.02.2010

Od 3 lutego obowiązują nowe wartości odniesienia

Dzisiaj zostało ogłoszone rozporządzenie o wartościach odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Normuje ono, jakie stężenie substancji w powietrzu nie może być przekraczane przez zakłady je emitujące. Poza tym podaje ono metodykę referencyjną (wymaganą) modelowania stężeń substancji w powietrzu. Nowe rozporządzenie wprowadza niewiele zmian w stosunku do poprzedniego (obowiązującego do 19.08.2009 r.). Nie będę ich omawiać, ale zwracam uwagę na przepis przejściowy: czytaj więcej »

03.02.2010