Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbiorcze zestawienia odpadowe

Pytanie: W związku z nową ustawą o odpadach zniknęły programy gospodarowania odpadami. Czy mimo to przedsiębiorca wytwarzający odpady w ilości dla której poprzednio wystarczający był program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i informacja o wytwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne sporządza roczne zestawienie odpadów i przesyła je do marszałka? czytaj więcej »

29.12.2013

Zezwolenie odpadowe a użytkowanie

Pytanie: Pytanie dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – tworzywa sztuczne i makulatura. Starosta wymaga wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w którym ma odbywać się zbieranie, powołując się na zapis art. 42.1.10: “informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów”. Czy faktycznie ma takie prawo? czytaj więcej »

15.12.2013

Do zwrotu wysokie kary za zbiorcze zestawienia odpadowe – wyrok TK

Orzeczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11, który został ogłoszony 3.12.2013 r. w Dz. U. z 2013 r. poz. 1426, brzmi:

Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w brzmieniu obowiązującym od 12 marca 2010 r. do 19 lipca 2011 r., przez to, że przewiduje niepodlegającą miarkowaniu karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. czytaj więcej »

12.12.2013

Decyzja środowiskowa

Chociaż określenie „decyzja środowiskowa” nie znajduje się w żadnych przepisach prawnych, to często jest stosowane w mediach, a nawet w urzędach i w umowach. Aby uniknąć nieporozumienia, warto więc wiedzieć, jaka decyzja pod tą nazwą się kryje.

czytaj więcej »

01.12.2013