Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłaty za 2013 r.

Pytanie: Dnia 05 czerwca 2013 r. otrzymałam informację, że z dniem 1 stycznia 2013.r. nastąpiła zmiana w systemie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. Wynika z tego jasno, że wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r. należy przesyłać marszałkowi województwa w terminie do 31 marca 2014 r. czytaj więcej »

29.06.2013

Stare kary za brak decyzji odpadowej

Pytanie: Czy firma sprzątająca, która od 1 do 23 stycznia 2013 roku świadczyła usługę sprzątania i była wytwórcą odpadów powinna mieć Program gospodarki odpadami na ten czas? Od momentu wejścia wżycie nowych przepisów takie decyzje nie obowiązują. Jeśli programu gospodarki odpadami firma nie posiadała w tym okresie to czy mogą być z tego tytułu jakieś sankcje karne? czytaj więcej »

16.06.2013

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia

Pytanie: Czy dla firmy (przemiałowni) przetwarzającej (odzyskującej) popioły i żużle jako mieszanki do produkcji cementów, która zwiększa zakres odpadów, ale nie zmienia aparatury, a posiadała już wcześniej podobne zezwolenie na odzysk, jest wymagany DOŚ? czytaj więcej »

09.06.2013

Opróżnianie koszy ulicznych

Pytanie: Czy firma posiadająca bardzo małą ilość sprzętu – dosłownie „łopaty, miotły i traktor”, która wygrywa przetarg na sprzątanie miasta (w tym opróżnianie koszy na śmieci) – powinna mieć decyzję na zbiórkę lub transport odpadów oraz czy powinna być wpisana do rejestru działalności regulowanej? czytaj więcej »

03.06.2013

Stanowiska pomiarowe w pozwoleniu

Pytanie: Mam pytanie związane z wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Obligatoryjnym elementem pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest określenie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza (art. 224 ust.1 pkt 2 ustawy POŚ). Co w przypadku instalacji, która ma być objęta ww. pozwoleniem, ale nie podlega pod obowiązek wykonywania pomiarów zarówno okresowych jak i ciągłych.  Czy w omawianym przypadku należy w przedmiotowym pozwoleniu określić punkty pomiarowe? czytaj więcej »

02.06.2013