Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Anteny satelitarne w firmie telekomunikacyjnej

Pytanie: Czy powinniśmy zgłosić do Starostwa anteny do komunikacji satelitarnej wykorzystywane przez bankomaty, stacje benzynowe i innych użytkowników a także na terenie firmy (anteny o różnej średnicy od 1,2m poprzez 1,8m ; 2,4m ; 3,7m …. 9,1m o mocy od 1W po 750W). Jeśli tak, to czy powinniśmy zgłosić każdą antenę z osobna, czy może wszystkie za jednym razem. Czy zgłoszenia maja być kierowane do Starostw (mowa o różnych regionach w kraju), czy może do innego (innych) Organu  Ochrony Środowiska. Pozwolę sobie jeszcze zapytać jakie są opłaty roczne? Jakie są kary za instalacje nie zgłoszone? (lub za zgłoszone z opóźnieniem). czytaj więcej »

23.09.2011

Import biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu – interpretacja MŚ

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska przedstawił 14.09.2011 r. na stronie Internetowej MŚ następujące stanowisko z dnia 9.09.2011 r. dotyczące importu biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu: czytaj więcej »

22.09.2011

Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pytanie. Zakład pracy posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (powyżej 1000 kg/rok). Niestety od jakiegoś czasu zakład wytwarza więcej odpadów niż jest określone w pozwoleniu. Czy w takim przypadku zakład musi wystąpić o zmianę aktualnego pozwolenia czy wystąpić o nowe aktualne pozwolenie ? Czy jeśli w przypadku zmiany aktualnego pozwolenia, są ponoszone z tego tytułu jakieś opłaty ? Obecne pozwolenie jest ważne do końca 2012 r. czytaj więcej »

18.09.2011

Projekty ustaw do sejmowego kosza

Sejm VI kadencji wczoraj zakończył 4-letnią pracę. Wszystkie projekty, które wpłynęły do tego Sejmu i nie zostały ostatecznie uchwalone, pójdą do sejmowego kosza niezależnie od przeprowadzonych w tym Sejmie prac nad tymi projektami. czytaj więcej »

17.09.2011

Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE

Pytanie: Mam kotłownię zakładową pracującą w okresie całego roku z bardzo zmiennym obciążeniem cieplnym w układzie automatycznym (wiem ile wagowo – w kilogramach – zużyłem oleju EKOTERM w rozpatrywanym okresie czasu kalendarzowego). W zależności od okresu (lato-zima) instalacja o określonej mocy znamionowej [MWt ] ogrzewa zakład jak i wodę do mycia, dla pracowników. Jak na podstawie ilościowego zużycia EKOTERMU w tym czasie kalendarzowym określić nominalną moc cieplną źródła ogrzewania wiedząc, iż jest to ilość energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu? Jakie ono jest (nominalne obciążenie – w [KW]) i oczywiście w jakim czasie (w godz.) ono występuje (uśrednione) – zdarza się przecierz że w czasie kalendarzowym instalacja w okresie letnim w ogóle nie pracuje. Czy w ogóle można to obliczyć? Proszę o informację w oparciu o wzory (fizyczno-matematyczne). Zagadnienie (pytanie) to jest mi potrzebne do Tabeli 6 -„dane dotyczące źródła wchodzącego w skład instalacji spalania paliw” tzw. nominalna moc cieplna dla „KOBIZE”. czytaj więcej »

11.09.2011

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Na 2012 rok stawki opłat za składowanie odpadów, a także za emisję do powietrza, ścieki i pobór wody będę wg dotychczasowych zasad, podniesione będą o 2,6 % (tzw. wskaźnik inflacji) i określone będą w obwieszczeniu, które zostanie ogłoszone w Monitorze Polskim. czytaj więcej »

09.09.2011