Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Magazynowanie odpadów – wymagania prawne

Ustawa o odpadach [1], jako ustawa „matka” dla grupy ustaw szczegółowych w zakresie postępowania z niektórymi odpadami, podaje definicję (art. 3 ust. 3 pkt 3 UO):

magazynowanie odpadów – to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem

Według art. 63 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach [1] ogólne zasady dotyczące magazynowania są następujące: czytaj więcej »

27.09.2010

Definicje „zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Nazwa „zakład” odnosi się do więcej niż jednego pojęcia, co zostało opisane w Wikipedii, a przez „zakład pracy” rozumie się

każdą organizację funkcjonującą w oparciu o przepisy określające cel jej powstania i zakres działania oraz zatrudniającą pracowników na podstawie umowy o pracę (np. fabryka, muzeum, urząd gminy, przedsiębiorstwo handlowe).

Inaczej definiowany jest „zakład’ w przepisach z zakresu ochrony środowiska czytaj więcej »

07.09.2010

Zmiana przepisów dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie [1] zmienia od 18 września 2010 r. dotychczasowe wymagania dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest czytaj więcej »

05.09.2010

„Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

W wielu przepisach z zakresu ochrony środowiska jest mowa o „tytule prawnym”, m.in. do:

  • zespołu stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, instalacji, terenu, zakładu (POŚ)
  • instalacji (UCZIP)
  • terenu (UO)
  • lokalu, korzystania z nieruchomości (UWŚ)
  • terenu (UW)
  • instalacji (UHE)
  • sprzętu (USEE)
  • obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (UOW).

czytaj więcej »

04.09.2010