Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

PRTR – przekroczenie progów

Pytanie: Czym skutkuje przekroczenie progowej ilości uwolnionego do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia Di-(2-etyloheksylo)ftalanu (DEHP) zał. II rozporządzenia nr 166/2006 oraz progową ilość odpadów niebezpiecznych poddawanych transferowi w granicach kraju ( art. 5) rozporządzenia nr 166/2006 WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń? czytaj więcej »

27.06.2012

RIPOK bez przetargu

Pytanie: Jesteśmy spółką prawa handlowego, której właścicielem jest w 100% gmina. Zajmujemy się m.in. zarządzaniem składowiskiem odpadów, na którym budowany jest zakład zagospodarowania odpadów. Zakład posiada wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jest wskazany w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Wydanie decyzji i rozpoczęcie budowy nastąpiło przed 1 stycznia 2012. Inwestorem jest właściciel składowiska – Gmina xxx. Moje pytanie brzmi: 1. Czy w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana w myśl art. 3a znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalacje do przetwarzania odpadów, czy być może istnieje możliwość skorzystania z zapisów art 19 tejże ustawy i powierzyć w trybie bezprzetargowym utrzymanie i eksploatację dotychczasowemu zarządzającemu czyli naszej spółce? czytaj więcej »

26.06.2012

Zużyty sprzęt elektryczny

Pytanie: Firma zajmuje się usługami m.in. spawaniem konstrukcji stalowych. Posiada decyzję na wytwarzanie odpadów, nie posiada decyzji na odzysk odpadów. W czasie długoletniej eksploatacji zepsuła się jedna ze spawarek. Czy firma może dokonać we własnym zakresie „rozbiór” spawarki, a powstałe z rozbioru odpady (m.in. złom kolorowy, tworzywa sztuczne itp.) oddać uprawnionym odbiorcom. Czy jednak całość sprzętu trzeba oddać uprawnionemu odbiorcy jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Czy rozbiór spawarki trzeba traktować już jako odzysk? czytaj więcej »

17.06.2012

Opłata za emisję z agregatu

Pytanie: Użytkujemy maszyny takie jak: przenośne agregaty prądotwórcze, zagęszczarki wibracyjne, motopompy, kosiarki napędzane silnikami spalinowymi o mocy od 3 do 22 KM, wpłacamy do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania w silnikach spalinowych czytaj więcej »

17.06.2012