Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nominalna moc cieplna w przepisach o ochronie środowiska

Wielkość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze spalania paliw w danym urządzeniu (kocioł, piec, agregat, silnik spalinowy, turbina gazowa, palnik …) zależy wprost od ilości spalonego paliwa, a więc od mocy wprowadzonej w paliwie do urządzenia. czytaj więcej »

23.05.2010

Przepisy … i co po nich

Przepisy, przepisy, przepisy, dużo przepisów.

Woda, woda, woda, duża woda.

Straty, straty, straty, sporo strat i tragedii.

13 lat minęło od poprzedniej powodzi w 1997 r.

I co nam z  tych przepisów …

20.05.2010

Kłopotliwa kompensacja, gdy przekroczone są standardy jakości powietrza

Przepisy (art. 225-229 POŚ) dotyczące kompensacji wymaganej w przypadku pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, obowiązują w niezmienionym brzmieniu od 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że są one jasne i niesprawiające kłopotów.

czytaj więcej »

16.05.2010

Złagodzenie przepisów dotyczących współspalania odpadów

Od 29 kwietnia 2010 r. obowiązuje ostatnia nowelizacja [1] rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów [2]. czytaj więcej »

02.05.2010