Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy można wykorzystać pozwolenie na wytwarzanie odpadów Spółki Akcyjnej w przypadku wydzielenia z niej kilku spółek?

Pytanie: Co należy zrobić w przypadku wydzielenia się ze Spółki Akcyjnej 5-ciu Spółek z o.o. Spółka Akcyjna posiada pozwolenie na wytwarzanie i magazynowanie odpadów (oraz transport niektórych odpadów własnych do miejsca magazynowania – odpady te mogą powstać na terenie kraju podczas prowadzonej działalności własnej). Nowo powstałe spółki będą posiadać ten sam adres co podzielona Spółka Akcyjna.

Powołując się na artykuł 25 ustawy o odpadach, który brzmi:

1. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.
2. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia

czy nowo powstałe podmioty mogą wyręczyć się gospodarowaniem swoich odpadów i zlecić to Spółce Akcyjnej, która posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, czy muszą występować o decyzje samodzielnie? [E.N.]

czytaj więcej »

27.10.2010

Co zrobić z odpadami nieujętymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Pytanie: Mam pytanie z zakresu odpadów. Posiadamy dużą ilość odpadów laboratoryjnych (tzn. przeterminowane odczynniki chemiczne), jednakże ktoś, kto opracowywał wcześniejsze pozwolenie zintegrowane, nie uwzględnił powstania takich odpadów. W jaki sposób mogę przekazać te odpady firmie zajmującej się utylizacją, skoro nie mam pozwolenia na wytwarzanie tych odpadów? Czy mogę je przekazać jako usługa utylizacji, gdyż KPO raczej nie wchodzi w grę? (W.M.) czytaj więcej »

02.08.2010