Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody a opłaty za korzystanie ze środowiska

Pytanie: Pracuję w spółce, która od kwietnia 2010 roku dzierżawiła od osoby fizycznej fermę drobiu, objetą pozwoleniem zintegrowanym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska przed podpisaniem umowy spółka wystąpiła o przejęcie praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia. Po otrzymaniu stosownej decyzji o przeniesieniu, spółka podpisała umowę dzierżawy. Jednak oprócz pozwolenia zintegrowanego ferma posiada równiez pozwolenie wodoprawne na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej oraz eksploatację urzadzeń zainstalowanych w stacji wodociagowej z 2000 roku. Opłaty za korzystanie ze środowiska w tym okresie równiez za pobór wody (chyba błędnie) płaciła spółka. W kwietniu 2011 roku spółka zakupiła całą nieruchomośc obejmującą oprócz kurników równiez studnię gł. czytaj więcej »

20.11.2011

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012. – zostało ogłoszone w M.P. Nr 94/2011 r., poz. 958 czytaj więcej »

26.10.2011

Czy konieczne jest nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pytanie: Przedsiębiorstwo w 2002 roku otrzymało pozwolenie na wytwarzanie pewnych odpadów  z datą ważności listopad 2012. W 2007 roku zmieniono pozwolenie ( 2 pierwsze punkty decyzji)ze względu na wprowadzenie nowego kodu odpadu. Pozostałe punkty nie uległy zmianom. Nie ma też mowy o nowym terminie ważności pozwolenia. Czy wobec tego powinnam się starać o wydanie nowego pozwolenia na początku 2012 roku? Ponadto ile trwa uzyskiwanie nowego pozwolenia.? Z jakim wyprzedzeniem należy interesować się tym problemem aby później nie ponosić kar? czytaj więcej »

15.10.2011

Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji

Pytanie: Jak w zgłoszeniu instalacji do magazynowania i przeladunku oleju napędowego ( zakladowa stacja do tankowania własnych maszyn) zlozona ze zbiornika naziemnego dwupłaszczowego i dystrybutora, określić wykaz źródeł emisji , środków technicznych, mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o ktorym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządania emisjami gazów cieplarnianych? czytaj więcej »

07.10.2011

Wygasają stare strefy ochronne ujęć wody

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi w życie, poza jednym wyjątkiem, po 30 dniach od ogłoszenia czyli 18 marca 2011 r. czytaj więcej »

15.02.2011

Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane

Jeżeli korzystający ze środowiska zobowiązany jest na podstawie przepisów do wykonania pomiarów emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, to poza pewnymi wyjątkami musi zapewnić wykonanie takich pomiarów przez laboratorium akredytowane. Zobowiązuje do tego art. 147a POŚ czytaj więcej »

19.12.2010

Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?

Pytanie

Moje pytanie dotyczy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 59 USZE dot. terminu złożenia pierwszego raportu do KOBiZE. Czy dobrze rozumie, że termin ten nie ulega zmianie i podmioty korzystające ze środowiska powinny I raport złożyć do końca lutego 2011 r.? [T.M.] czytaj więcej »

12.12.2010

Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska za emisję substancji do powietrza

Do końca lipca wymagane są opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze m.in. za wprowadzane gazy i pyły do powietrza.

Za emisję bez wymaganego pozwolenia opłaty są podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów (art. 292 POŚ).

Dlatego szczególnie należy przeanalizować sytuację od 3.02.2010 r., tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia [2], gdyż tym samym od tego dnia wymagane było pozwolenie na emisję substancji o określonych w nim wartościach odniesienia. czytaj więcej »

26.07.2010

Czy musi być wygaszone pozwolenie zintegrowane wydane przed sprzedażą instalacji?

Pytanie: Nowy podmiot zakupił instalacje bez dokonania procedury zgodnej z art. 190 POŚ (czyli przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wcześniejszego pozwolenia zintegrowanego). Po zakupie wystąpił do odpowiedniego Urzędu z wnioskami dotyczącymi otrzymania pozwoleń sektorowych (chce produkować poniżej pewnej zdolności produkcyjnej, która nie wymaga pozwolenia zintegrowanego). Moje pytanie jest następujące: Czy nowy podmiot musi wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o decyzję dotyczącą wygaszenia pozwolenia zintegrowanego, które należało do wcześniejszego właściciela? Wydaje mi się, że nie, gdyż to pozwolenie należało do wcześniejszego właściciela, a nowy podmiot kupił instalacje bez pozwolenia i dlatego też wystąpił z wnioskami o nowe pozwolenia. W Urzędzie powiedziano mi, że najpierw muszą mieć decyzję o wygaszeniu pozwolenia zintegrowanego, a dopiero później mogą zatwierdzić nowe pozwolenia. Tylko, że nowy podmiot nie dokonał przeniesienia pozwolenia, tak więc wydaje mi się, że taka decyzja o wygaszeniu pozwolenia zintegrowanego wcześniejszego właściciela jest niepotrzebna. Jak Pani uważa? (W.M.) czytaj więcej »

13.07.2010

Kiedy emisja substancji do powietrza wymaga kompensacji?

Pytanie: Czy zawsze wymagane jest postępowanie kompensacyjne dla instalacji na terenie objętym programem ochrony powietrza (POP)? czytaj więcej »

20.06.2010