Śmiało! Zadaj pytanie tu:


 • (Odpowiem na wybrane pytania)
lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nowe wzory formularzy do rejestru BDO

Pytanie: Potrzebuję pomocy w przygotowaniu rejestru/wniosku BDO? Niestety w tej kwestii jestem zielona … Chcę sprowadzać sprzęt elektryczny z Chin.
W formularzu jest “3. Informacje o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego” – czy muszę mieć umowę z firmą odbierającą eletro-odpady?W formularzu jest “4. Informacje o masie sprzętu, który wprowadzający sprzęt zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym, zaliczonego do poszczególnych grup sprzętu oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego” – na chwilę obecną nie wiem ile kg sprowadzę w ciągu roku – czy mam wpisać szacowaną liczbę? A co w sytuacji jak przekroczę? I nie rozumiem o co chodzi z zabezpieczeniem finansowym …  [D.J]

Odpowiedź: W przypadku sprowadzania (importowania) sprzętu elektrycznego z Chin we wniosku do rejestru BDO wg wzorów [3], a od 15 stycznia 2019 r. wg nowych wzorów [4], należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział IV – tabela 1 – dla wprowadzających sprzęt – wg USEE2,

ad 3 – tu podaje się tylko informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która nie jest obowiązkowa, bo może Pani obowiązki odzysku/recyklingu wykonywać samodzielnie, a nie poprzez taką organizację; tu nie chodzi o umowę z firmą odbierającą eletro-odpady (ta też nie jest obowiązkowa),
ad 4 – tu podaje się planowaną roczną masę sprzętu dla gospodarstw domowych, a więc trzeba będzie składać wniosek aktualizacyjny, gdy okaże się, że będzie więcej w danym roku; zabezpieczenie finansowe określone jest w  art. 27-33 USEE2, a wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej [12] oraz planowanej masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

ale również, jeżeli w sprowadzanym sprzęcie będą opony, oleje lub preparaty smarowe, baterie lub akumulatory, a sprzęt będzie opakowany (w kartonie, folii, na palecie…), należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział II – tabela 1 – dla wprowadzających opony, oleje lub preparaty smarowe – wg UPROD ,
 • dział V – tabela 1 – dla wprowadzających baterie lub akumulatory – wg UBA,
 • dział VI – tabela 5 – dla wprowadzających produkty w opakowaniach – wg UGOPAK,

a także, jeżeli będą to sprowadzane motorowery trójkołowe kategorii L2e – wg URP, należy zaznaczyć i wypełnić:

 • dział III – tabela 1 – dla wprowadzających pojazdy.

Wpis w tym zakresie wymaga wg art. 57 UO2 opłaty rejestrowej w wysokości [5] : 100 zł mikroprzędsiębiorca, 300 zł – pozostali, a w następnych latach opłaty rocznej w tej samej wysokości.
Do wniosku trzeba dołączyć wymagane załączniki określone w art. 53 ust. 7 UO2.

Sam wpis do rejestru BDO to nie wszystko, to dopiero początek … Wszystkie powyższe działalności wymagają, aby umieszczać numer rejestrowy BDO na dokumentach sporządzanych w związku z tymi działalnościami (art. 63 UO2) wg wyjaśnień MŚ w dowolny sposób,  a ponadto wymagają spełniania obowiązków określonych w szczegółowych ustawach (USEE2, UPROD, UBA, UGOPAK, URP), a dotyczących m.in. ewidencji, sprawozdawczości, zapewnienia wymaganego poziomu odzysku/recyklingu lub wniesienia opłaty produktowej …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)
[2] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458) – obowiązuje do 14.01.2019 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528) – obowiązuje od 15.01.2019 r.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184)
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO (Dz. U. poz. 1807)
[7] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (UPROD) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (URP) (Dz. U. z 2018 r. poz. 578)
[9] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.)
[10] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.)
[11] Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE2) (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.)
[12]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. poz. 1194)

Tematy powiązane

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Aktualizacja wpisu do rejestru BDO
Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO
Transport odpadów od 24.01.2018 r.

Joanna Wilczyńska (06.01.2019)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 11 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


komentarzy 11

“Nowe wzory formularzy do rejestru BDO”
 1. Avatar
  1 Arkadiusz napisał(a) 10:55, 07.01.2019:

  Dodam tylko jako ciekawostkę, że w dziale XII rozporzadzenia, które ma obowiazywać od 15/01/2019 r. jest błąd, dział dotyczy odpadów wytwarzanych, natomiast w punkcie 2 nad tabelą napisano “przetwarzanych”. Zasatnawiam się więc, czy rozporządzenie nie powinno zostać sprostowane.

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:54, 07.01.2019:

  Arkadiusz (1), słusznie, faktycznie błąd jest w dziale XII, nie zauważyłam.
  Natomiast w dziale VI tabela 5 w tytule nad tabelą nadal brakuje eksportującego opakowania (same, bez produktów).
  Ponadto w dziale I zamiast “1. Dane przedsiębiorcy” powinno być “1. Dane podmiotu”, bo organizacja samorządu gospodarczego (Dział VI tabela 6) chyba nie jest przedsiębiorcą?

 3. Avatar
  3 Arkadiusz napisał(a) 14:53, 07.01.2019:

  Co więc w tej sytuacji? Czy można składać aktualizację wniosku z “wadliwym” działem XII?

 4. Joanna Wilczyńska
  4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:39, 07.01.2019:

  Arkadiusz (2), proponuję składać wniosek z wadliwym wzorem i traktować błąd jako oczywistą omyłkę, którą pewnie kiedyś sprostują

 5. Joanna Wilczyńska
  5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:37, 21.02.2019:

  Jest projekt, ale zmieniany jest tylko w Dziale XII pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
  „2. Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów”.

 6. Avatar
  6 Donata napisał(a) 13:57, 21.03.2019:

  Pozwolę sobie dopytać “w punktach”
  1. A jeśli sprzęt byłby “przeznaczony dla gospodarstw domowych” to umowa z organizacją odzysku również nie jest wymagana?
  2. I co właściwie znaczy “przeznaczony dla gospodarstw domowych”? Jeśli sprowadzamy laptopy do użytku w firmie to jak je traktować?
  3. Co właściwie oznacza termin B2B, bo tutaj też nie mam pewności?

 7. Joanna Wilczyńska
  7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:09, 21.03.2019:

  Donata (6)
  Ad 1. Wprowadzający do obrotu sprzęt elektr. przeznaczony dla gospodarstw domowych nie musi mieć zawartej umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale musi wówczas wnieść zabezpieczenie finansowe na dany rok kalendarzowy przeznaczony na pokrycie opłaty produktowej (art. 27 ustawy).
  Ad 2. Wg definicji: “Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  14) sprzęcie przeznaczonym dla gospodarstw domowych – rozumie się przez to sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe”.
  Ad 3. B2B (ang. business-to-business) – to transakcja pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi, ale nie bardzo rozumiem pytania w kontekście rejestru BDO.

 8. Avatar
  8 Donata napisał(a) 13:34, 26.03.2019:

  Czyli laptopy zakupione zza granicy na firmę są sprzętem, który może być używany również w gospodarstwach domowych więc trzeba wpisać się jako wprowadzający sprzęt do BDO??? Czy też w związku z tym, że jest to właśnie transakcja między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą (B2B)to nie podlegamy pod wpis do BDO z wprowadzania sprzętu? Taką słyszałam opinię o B2B w kontekście rejestru.

 9. Joanna Wilczyńska
  9 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:15, 27.03.2019:

  Donata (8), nie potrafię odpowiedzieć. Trzeba ustalić na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, czy jesteście “wprowadzającym” sprzęt w rozumieniu tej ustawy. Sam wpis do rejestru BDO to nie koniec obowiązków, bo ta ustawa nakłada na “wprowadzających” sprzęt liczne obowiązki.
  Sprowadzane laptopy pewnie są z bateriami/akumulatorami w środku i w opakowaniach, więc trzeba rozstrzygnąć, czy też nie jesteście “wprowadzającym” baterie/akumulatory oraz produkty w opakowaniach, co również wymaga spełnienia wymagań ustaw (UBA, UGOPAK) i wpisu w rejestrze BDO dziale V tabela 1 i VI tabela 4 …

 10. Joanna Wilczyńska
  10 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:33, 17.05.2019:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

 11. Avatar
  11 Dawid napisał(a) 07:50, 07.06.2019:

  Witam jestem producentem eksportującym towary za granicę, mój odpad to złom + odpady komunalne, produkty gotowe pakowane są na paletach w kartony i owijane stretchem (folia) jakie działy i tabele mam wypełnić we wniosku, gdzie można znaleźć informacje na temat działów i tabel które znajdują się we wniosku i ogółem gdzie można znaleźć informację dotyczącą sposobu wypełniania wniosku. Pozdrawiam


Skomentuj...