Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbiorcze odpadowe za 2012-2014

Pytanie: Zgodnie z przepisami do 15 marca każdego roku należy składać zbiorcze zestawienie danych o odpadach. Rozp. Min. Środ. (Dz.U.2010.249.1674) z dn. 8 grudnia 2010 roku – w sprawie wzorów formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach wygasło. czytaj więcej »

11.02.2013

Umowa zamiast zezwolenia na zbieranie

Prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów potraktowani zostali przez nową ustawę o odpadach nieco ulgowo. czytaj więcej »

10.02.2013

Transport odpadów

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie UO2 zmienia się kwestia transportu własnych odpadów przez ich posiadacza/właściciela? czytaj więcej »

05.02.2013

Raporty do KOBiZE przez małe podmioty

Pytanie: Jesteśmy tzw. “małym podmiotem”. Za 2011 r. składaliśmy za pośrednictwem internetu krótki raport z tytułu spalania paliw w silnikach. Podobno już za 2012 r. musimy to zrobić w zupełnie inny sposób tzw. sprawozdanie ma być bardzo obszerne i żeby je przekazać musimy zarejestrować się do Bazy KOBIZE. Niestety interpretacje co do tego obowiązku są niejednoznaczne i nie wiemy tak naprawdę czy możemy nadal składać skrócone sprawozdanie (bez rejestracji) czy też to obszerne (z rejestracją).

czytaj więcej »

03.02.2013

Dlaczego UO2

Zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych, wraz z oznaczeniem roczników, numerów i pozycji dzienników urzędowych, w których zostały one ogłoszone, określone zostały w Zasadach techniki prawodawczej czytaj więcej »

03.02.2013