Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Do 12 sierpnia 2011 r. złóż informacje do KOBiZE

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji – zostało ogłoszone 27.07.2011 r. w Dz. U. Nr 154/2011 r., poz. 914.

Prowadzący instalację, który posiada instalację objętą na podstawie UHE2 systemem handlu uprawnieniami do emisji, powinien przekazać do 12.08.2011 r. Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia [2] następujące informacje :

1) identyfikujące instalację;

2) o wielkości produkcji i wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) za lata 2007—2010, o podjętych działaniach mających na celu obniżenie wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz o energii wprowadzonej w biomasie w latach 2007—2010;

3) o rodzajach i wielkości zużytego paliwa;

4) dotyczące procesów spalania;

5) dotyczące procesów technologicznych;

6) o redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2), osiągniętej w wyniku podjętych działań wynikających z realizacji projektów wspólnych wdrożeń;

7) dotyczące planowanych lub nowych instalacji spalania paliw, uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r.;

8) dotyczące planowanych lub nowych instalacji innych niż instalacje spalania paliw, uruchomionych po dniu 1 stycznia 2008 r.

Szczegółowy zakres, forma i układ informacji określone są w załącznikach nr 1-7 do rozporządzenia [2]. Informacje te przekazywane do 12.08.2011 r. wymagane są do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji  na okres rozliczeniowy 2008-2012 (KPRU II). Formularz oraz szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych na obecny okres rozliczeniowy znajdują się na stronie internetowej KOBiZE.

Uwaga. Natomiast do 8 sierpnia 2011 r. należy przekazać do KOBiZE odpowiednie informacje na kolejny okres rozliczeniowy 2013-2020. Formularz oraz szczegółowe informacje dotyczące przekazywania danych na następny okres rozliczeniowy znajdują się na stronie internetowej KOBiZE.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 – art. 12
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji – Dz. U. Nr 154/2011 r., poz. 914

Joanna Wilczyńska (27.07.2011)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Do 12 sierpnia 2011 r. złóż informacje do KOBiZE”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:48, 04.08.2011:

    Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną wraz z przydziałem bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2013-2020 – konsultacje społeczne 4-17 sierpnia 2011 r., uwagi na adres: ankietaets@mg.gov.pl.
    Tabela 6: Przydziały dla instalacji określone na podstawie danych historycznych
    Tabela 7. Przydziały dla instalacji określone na podstawie wskaźników emisji


Skomentuj...