Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?

Pytanie:
Borykam sie z problemem odnośnie zgłoszenia instalacji zbiorników do magazynowania zboża. Pani ze starostwa wymaga ode mnie przedstawienia informacji, czy stopień ograniczenia wielkości emisji ze zgłaszanej instalacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. W tym momencie mam problem, ponieważ jest to zbiornik do magazynowania zboża suchego i czystego, emisji żadnych szkodliwych substancji do atmosfery nie ma, mam na to ekspertyzę inżynieryjną producenta, standardów emisyjnych tez nie mogę znaleźć odnośnie tego typy instalacji. Nie mogę przebrnąć przez gąszcz przepisów. Proszę pomóc, jak logicznie uzasadnić, że stopień ograniczenia wielkości emisji ze zgłaszanej instalacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami? [G.S.]

Odpowiedź:

Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinno zawierać dane określone w art. 152 ust. 2 POŚ, a więc w zgłoszeniu instalacji należy m.in. podać:

informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Instalacje niewymagające pozwolenia określone w rozporządzeniu [2] wymagają zgłoszenia organowi ochrony środowiska, z wyjątkiem instalacji określonych w § 2 ust. 4 rozporządzenia [3].

W przypadku instalacji do przechowywania zboża (w ilości powyżej 50 Mg), z której emitowany jest do powietrza pył, w zgłoszeniu podaje się, że stopień ograniczania wielkości emisji jest wystarczający i zgodny z obowiązującymi przepisami, gdyż:

1) instalacja nie podlega standardom emisyjnym (art. 141 ust. 1 POŚ, [4]),

2) instalacja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu [5] poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny (art. 144 ust. 2 POŚ).

Aby w zgłoszeniu napisać ww. pkt 2, należy przeprowadzić obliczenia rozprzestrzeniania się emitowanych substancji (w tym przypadku pyłu), które wykonuje się przy pomocy programu komputerowego zgodnego z metodyką referencyjną (art. 12 POŚ [6]).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3, 141, 144, 145, 152, 222
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2181, ze zm.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Tematy powiązane

“Tytuł prawny” w przepisach o ochronie środowiska
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Joanna Wilczyńska (07.01.2011)
Pytania i odpowiedzi | 2 komentarze »
Tagi: , , , , , ,


komentarze 2

“Jak w zgłoszeniu instalacji wykazać, że stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami?”
 1. Avatar
  1 Wera napisał(a) 19:55, 11.05.2017:

  Witam
  Mam podobny problem muszę zgłosić instalację inną niz energetyczna o nominalnej mocy cieplnej >0.5 mw. Emisję obliczamy na podstawie zużycia paliwa. Co mogę wpisać w metodach ograniczania wielkości emisji i czy stopień ogranicznia emisji jest zgodny z przepisami?

 2. Avatar
  2 drq napisał(a) 10:00, 30.05.2017:

  Wera – nalezy przeprowadzić modelowanie w programie komputerowym i wykazać na podkładzie mapowym np. – rozprzestrzenianie się związków chem. w powietrzy – przdstawic izolinie stężeń


Skomentuj...